Part VI.C. Texts (24/32)

24.

 

Gilles de Rome, [ca. 1276-1277]

 

Sententia super libro De anima ou Expositio libri De anima, mss. notamment Paris, BnF lat. 16616 ; incunables : Pavia 1491, Venezia 1496, 1499 ; ed. Venezia 1500 / Frankfurt an Main 1982.

 

Parmi les œuvres de Gilles de Rome, les commentaires sur les œuvres d’Aristote, bien qu’étant très influents au moyen âge, sont sans doute le moins étudiés, mis à part deux sur la Métaphysique et l’Ethique. Ses commentaires datent probablement des années 1270 à 1277, son commentaire sur le De anima se situe à la fin de cette période (ca. 1276-1277).

 

Le texte du passage cité ici est basé sur le manuscript BnF lat. 16616 f 96v-103v, comparé avec l’incunable Venezia 1496.

 

Texte :

 

Quoniam autem sentimus quod videmus. Postquam probavit sufficientiam sensuum, in parte ista investigata sufficientia sensuum particularium vult investigare naturam sensus communis ; ad cuius evidentiam sciendum quod […]

Notandum autem quod cum ex hoc fiat visio quia visus immutatur a colore, non potest esse quod aliquis sensus iudicet de actione visus vel iudicet de ipsa visione et tamen non iudicat de colore […]

Notandum etiam quod hoc supposito quod sensus quo videmus nos videre vel quo videmus visionem videamus et colorem, arguit sic Philosophus : aut eodem sensu […]

Dubitaret forte aliquis quare sit impossibile esse duos sensus eiusdem obiecti. Dicendum quod ut supra dicebatur […]

Ulterius forte dubitaret aliquis utrum aliquo modo possint esse duo sensus eiusdem obiecti sive eiusdem coloris. Dicendum quod hii duo sensus vel erunt omnino alii et diversi, ita quod unus est alius nec unus ordinatur ad alium […] Unde est ergo quod quia sensus particulares sunt sub sensu communi, obiectum cuiuslibet sensus particularis est sub obiecto sensus communi ; nam obiectum sensus communis continet obiecta omnium sensuum particularium, nam quidquid cognoscunt omnes sensus particulares cognoscit sensus communis ; et adhuc amplius quia cognoscit actionem sensuum particularium et differentiam obiectorum. Illud ergo quod est proprium obiectum unius sensus per se non percipitur ab alio sensu nisi illi duo sensus sic se habent quod unus esset sub altero et unus esset ad alium ordinatus ; et quia sic se habent visus et sensus communis, non valet si visu percipimus colorem quod per sensum communem non percipiamus colorem ; ex hoc ergo patere potest (f. 97v) quod licet per visum videamus, tamen per sensum communem videmus nos videre ; qui sensus communis aliquam ydemptitatem habet cum quolibet sensu particulari inquantum quilibet sensus particularis ordinatur ad ipsum ; et ideo significavit Philosophus cum quesivit utrum videmus nos videre eodem sensu aut alio, subiunxit et si alio aut ipso, id est aut non alio per omnem modum aut alio per omnem modum, innuens quod impossibile est quod sensus quo videmus nos videre sit per omnem modum alius et nullam unitatem habet ad sensum quo videmus ; nam sensus quo videmus, ut visus, et sensus quo videmus nos videre, ut sensus communis, non sunt omnino separati sed habent aliquam unitatem et aliquam coniunctionem ad invicem, quia unus est ad alium ordinatus.

Deinde cum dicit Amplius autem, adducit secundam rationem […]

Dubitaret forte aliquis quomodo iretur in infinitum si alius sensus sentiret et alius esset quo sentiremus nos sentire […] (f. 98r)

Ulterius forte dubitaret aliquis, quia ea que nunc dicta sunt videntur contradire supra dictis […]

Deinde cum dicit Habet autem dubitationem, obicit […] Deinde cum dicit Manifestum igitur, solvit […] (f. 98v) Deinde cum dicit Amplius autem, solvit ad rationem […] Deinde cum dicit Sensitivum enim, probat quod dixit […]

 

Sensibilis autem actus etc. Postquam Philosophus probavit per illam rationem ipsum visum vel ipsum organum visus quodam modo coloratum esse […]

 

Unusquisque igitur sensus. Postquam Philosophus inquisivit quomodo percipimus actionem sensuum particularium, ex qua inquisitione aliquo modo potest nobis innotescere natura sensus communis, in parte ista plenius investigat naturam huius sensus ex differentia obiectorum ; ad cuius evidentiam sciendum quod aliquam differentiam possunt percipere sensus particulares, aliquam vero non possunt. Nam differentia illa que non excedit genus proprii obiecti, ut differentia albi et nigri que non excedit genus coloris, potest percipi a visu ; differentia amari et dulcis que non excedit genus saporis potest percipi a[u] gustu ; sed differentia albi et dulcis que excedit obiectum cuiuslibet sensus particularis a nullo tali sensu potest cognosci. Sic etiam differentiam diversorum obiectorum particularium nullus sensus particularis potest percipere.

Duo ergo facit, quia primo proponit differentiam illam quam possunt sensus particulares percipere, secundo ex differentia quam non possunt percipere investigat naturam communis sensus ibi : quoniam autem et album. Dicit ergo quod unusquisque quidem igitur sensus qui est in sensitivis vel in sensitivo, id est in proprio organo, in quantum est sensitivus, id est in quantum est huiusmodi, unusquisque igitur talis sensus est subiecti, id est obiecti sensibilis ; recipit enim unusquisque talis sensus aliquod proprium sensibile et discernit differentias illius sensibilis subiecti, id est obiecti, ut visus quidem discernit album et nigrum, gustus vero dulce et amarum ; similiter autem etiam hoc se habet et in aliis, quia unusquisque sensus existens in suo organo percipit differentias sui proprii obiecti.

Notandum autem quod sensus dicitur esse in sensitivo sive organo in quantum est sensitivum, quia ipsum sensitivum id est ipsum [est] organum est proprium obiectum sensus.

Dubitaret forte aliquis quia videtur falsum esse quod unusquisque sensus percipiat differentias sui proprii obiecti, quia vel accipitur hoc obiectum pro organo in quo est sensus vel pro obiecto ; si autem accipiatur pro organo, tunc verum est quod ipsum organum est subiectum sensus ; tamen non est verum quod sensus percipiat differentias proprii organi. Nam si sensus non potest iudicare de sensibili posito supra ipsum, multo minus poterit iudicare de ipso organo in quo existit. Nam proximius est organum sensui quam esset sensibile positum supra ipsum. Amplius hanc eandem rationem possumus expressius declarare : nam nichil sensus percipit sine medio ; de eo autem quod immediate coniungitur sensui, sensus directe iudicare non potest ; cum ergo materia inmediate coniugatur forme et quodlibet subiectum (f 101v) sue perfectioni, quia semper potentia inmediate coniungitur actui, organum in quo fundatur sensus tanquam propria perfectio in proprio susceptibili, directe a sensu percipi non poterit ; non ergo potest intelligi quod dictum est de organo, ut dicatur percipere differentias proprias subiecti, quia percipiat differentias proprias. Rursus non potest idem intelligi de obiecto ut dicatur sensus percipere differentias proprii obiecti quia percipiat differentias proprii obiecti […] nam semper paciens subicitur agenti non econverso, quare cum obiectum agat in sensum non econverso, magis sensus subicitur obiecto quam econverso.

Dicendum quod hic subiectum accipitur pro obiecto ; dicitur enim sensus percipere differentias proprii subiecti quia percipit differentias proprii obiecti ; dicitur autem ipsum obiectum habere ratione subiecti propter duo : primo propter actionem ipsius sensus, secundo propter modum accipiendi eius. Prima sic patet : […]

Deinde cum dicit Quoniam autem et album, posita differentia ad quam possunt attingere sensus particulares, hic ex differentia ad quam non possunt attingere investigat esse quemdam ulteriorem sensum qui dicitur communis sensus, et est super omnes particulares sensus ; circa quod tria facit, quia primo facit quod dictum est, secundo investigat quasdam condiciones huius sensus, tercio movet quandam dubitationem circa determinata illa, ibi : neque utique separatis, tercia ibi : at vero impossibile est. Dicit ergo quoniam autem album et dulce et unumquodque sensibile quomodo differt ad unumquodque sensibile discernimus quodam, id est quadam virtute, et sentimus quia differunt, necesse est sensu aliquo hoc sentire quia talia sensibilia sunt […]

Notandum autem quod sensus communis est quodam modo terminus omnium particularium sensuum, quia immutaciones facte in omnibus sensibus particularibus terminantur ad ipsum, et quia terminus habet rationem ultimi, potest sensus communis dici quodam modo ultimum sensitivum.

Notandum etiam vim rationis Philosophi in hoc consistere quod si dulce et album sunt sensibilia, oportet quod differentiam dulcis et albi percipiamus per aliquem sensum ; sed nullus sensus particularis potest percipere differentiam dulcis et albi nec aliquis particularis sensus potest discernere differentiam cuiuslibet obiecti sensibilis ad quodlibet obiectum sensibile ; ergo est dare aliquem ulteriorem sensum ut sensum communem per quem has differentias possimus cognoscere.

Notandum etiam rationem Philosophi esse per locum a maiori ; vero si aliquis particularis sensus posset percipere differentiam dulcis et albi, ad differentiam cuiuslibet obiecti sensibilis ad quodlibet obiectum sensibile, maxime hoc faceret tactus qui quodam modo est fundamentum (f 102r) omnium sensuum ; secundum hoc ergo tactus per carnem hec obiecta sensibilia attingens statim discernere posset differentiam inter ea. Sed videmus falsum quia nec per carnem nec per tactum possimus percipere differentiam dulcis et albi nec differentiam cuiuslibet obiecti sensibilis ad quodlibet obiectum sensibile ; ergo caro, id est tactus, non est ultimum sensitivum vel non est ultimus sensus, sed oportet dare aliquem ulteriorem sensum, ut sensum communem, per quem tales differentias discernamus.

Deinde cum dicit Neque utique separatis, investigat quasdam condiciones sensus communis ; circa quod duo facit, secundum quod duas tales condiciones investigat. Nam primo investigat et ostendit quod sensus communis est virtus una non separata, secundo investigat et ostendit quod in uno tempore et simili percipit et iudicat differentiam obiectorum, ibi : Quod autem neque in separato. Dicit ergo quod […]

Dubitaret forte aliquis quia non videtur ratio Philosophi bona esse, quia non est simile de duobus hominibus cognoscentibus dulce et album et de uno et eodem homine per diversas virtutes cognoscente utrumque. Nam si unus homo cognoscit dulce et alius homo cognosceret album et non esset tercius homo qui cognosceret utrumque, quod esset dulce ab albo ista tamen alietas esset ignorata et non esset scita ; attamen si unus homo per unam virtutem vel per unum sensum cognoscit album <et> per alium sensum cognoscit dulce postquam est unus homo vel una anima cognoscens utramque, quantumcumque hoc sit per varias virtutes, videtur quod satis sit nota differentia inter utrumque nec propter hoc ut videtur oportet ponere ulteriorem virtutem.

Dicendum quod simile Philosophi sufficiens est ut ad propositum spectat ; ad cuius evidentiam sciendum quod […] oportet ponere aliquem communem sensum et oportet dicere quod ille communis sensus sit virtus una non separata, quod probare volebamus.

Deinde cum dicit Quod autem neque inseparato, […] (f 102v) Quia ut dicebatur duo declaranda erant […]

Dubitaret forte aliquis quomodo illud quando et illud tempus in quo sensus communis dicit album esse aliud a dulci vel quodlibet aliud sensibile dicit esse differens ab alio, non accipiatur secundum accidens.

Dicendum quod hoc dupliciter potest exponi ; quarum una expositio tacta est in littera, ad quam videtur reclinare (declinare incun.) Themistius[1] ; alia expositio est quam videtur tangere Commentator[2]. Uno enim modo illud instans alietatis (respectu alienantis incun.) rerum potest sumi tempus per accidens, quando illud tempus non refertur ad res alias sed ad dicentem. Nam si proferatur hec propositio : Sortes dicit nunc esse aliud dulce ab albo, li nunc potest componi cum li dicit vel potest componi cum li esse. Nam si componatur cum li dicit, tunc est sensus : dicit nunc, id est nunc loquitur de illa alietate, sed si componatur cum li esse, tunc est sensus quod nunc sit illa alietas ; aliud est enim nunc loqui de alietate et aliud nunc alietatem esse ; accidit enim rebus aliis quod quis nunc loquatur de alietate earum ; ergo si illud nunc vel illud tempus refertur ad dicentem, accipitur per accidens respectu rerum. Sed si refertur ad res dictas, tunc accipitur per se respectu earum. Hoc viso sciendum quod si quis hodie videret Sortem album et cras videret Platonem nigrum, bene posset nunc loqui de alteritate et disimilitudine Platonis ad Sortem, tamen non posset dicere quod nunc Plato esset diversus a Sorte, quia cum non apprehendat eos simul ; posset in illo tempore intermedio (ms. in ter? modio) alter mutare colorem et sic non erit dissimilis ; itaque possum loqui de alteritate Socratis et Platonis dato quod simul non apprehendam utrumque. Sed si li nunc non refertur ad dicentem sed res dictas, ut quia dico esse nunc Sortem dissimilem Platoni, oportet quod simul apprehendam Sortem et Platonem, quia non possem vere dicere quod Sors esset nunc dissimilis a Platone nisi simul apprehenderem utrumque, quia si apprehenderem eos intercessive, forte fieret mutacio in altero eorum, et tunc quando dicerem eos esse dissimiles, propter mutacionem factam non essent dissimiles. Est ergo intentio Philosophi quod per sensum communem non solum possumus nunc dicere album esse differentem a dulci, ita quod li nunc referatur ad dicere vel ad dicentem et accipiatur per accidens, sed etiam per sensum communem possimus dicere esse nunc talem diversam, ita quod li nunc referatur ad ipsum esse et ad ipsas res differentes, et accipiatur per se ; imo secundum ipsum li nunc potest determinare utrumque, videlicet tam dicere quam esse vel tam dicentem quam res ipsas, nam per sensum communem possumus dicere vel loqui de alietate dulcis et albi et possumus dicere quod nunc sit illa alietas. Sed ego non possem recte dicere quod album esset nunc aliud a dulci nisi nunc simul apprehenderem utrumque ; ergo sensus communis per quem hoc iudico simul apprehendit utrumque ; ideo Philosophus concludit quod sic dicit nunc quod est aliud et dicit quoniam nunc est aliud, ita quod li nunc determinat li dicere et determinat li esse, et quia hoc non posset esse nisi simul apprehenderet utrumque, ideo subdit quod simul ergo tempore (ms. super) apprehendit utrumque.

Commentator[3] autem videtur aliter exponere textum istum ; ad cuius evidentiam sciendum quod sicut aliqua possunt esse simul in loco, ita possunt esse simul in tempore. Locus autem duplex est, proprius et communis. In loco autem proprio duo corpora non possunt esse simul, sed in loco communi multa corpora possunt simul esse, ut dicuntur plures homines esse simul si sint in eadem domo vel si sint sibi invicem propinqui ; per se ergo illa sunt in eodem loco que sunt in eodem loco proprio, sed aliquo modo et quasi per accidens sunt in eodem loco et sunt simul secundum locum que sunt in loco propinquo ; sic per se loquendo (f 103r) illa sunt proprie simul in tempore que sunt in eodem tempore simul.

Sed illa sunt aliquo modo in tempore simul que sibi invicem quasi immediate succedunt, ut si quasi statim post unum fieret aliud, illa aliquo modo essent simul in tempore (ms. tempus). Posset ergo quis (ms. quidem) dicere quod sensus communis simul apprehendit dulce et album quia statim post apprehensionem unius apprehendit aliud; apprehensio ergo huius et illius esset in eodem tempore non per se sed quasi per accidens. Ad hoc ergo excluendum ait Philosophus quod in eodem quando et in eodem tempore per se apprehendit sensus communis illa diversa, quia per huiusmodi sensum non solum nunc dicimus vel nunc loquimur de tali diversitate sed etiam possumus dicere quod nunc sit talis diversitas, quod esse non posset nisi simul et in eodem tempore per se vel in eodem nunc apprehenderemus illa.

Deinde cum dicit At vero impossibile, movet quandam questionem circa pretacta, circa quod duo facit, quia primo movet huiusmodi questionem, secundo solvit eam ibi : Ergo simul quidem […].

Notandum autem Philosophum in hoc capitulo sepe cum nominavit sensum, nominavit intellectum ; cuius duplex potest esse ratio ; quarum una est quod tam per sensum communem quam per intellectum possumus cognoscere huiusmodi differentiam diversorum obiectorum ; ideo hic simul loquimur de utroque. Vel possumus dicere quod nondum plene visa est differentia inter sensum et intellectum ; sed hec differentia plenius habebitur in sequenti capitulo. Ideo nunc quo ad differentiam quodam modo indistincte loquitur de utroque.

Deinde cum dicit Ergo simul quidem, solvit ad obiectionem factam circa quod tria facit […].

Notandum autem solutionem hanc in hoc consistere quod sensus communis licet sit unus subiecto et loco, est tamen plura secundum esse et rationem ; sed hic ergo sensus communis est unus materialiter, sed est plura formaliter, et quia est aliquo modo plura potest simul moveri contrariis motibus et potest simul apprehendere diversa.

Deinde cum dicit Autem non possibile, obicit contra solutionem datam dicens […]

Deinde cum dicit Sed sicut quod vocant, dat solutionem rectam, dicens quod sensus communis se habet quasi punctus, quia sicut punctus potest esse terminus diversarum linearum, sic sensus communis […].

Notandum autem sensum communem apprehendere diversa simul non potest esse nisi aliquo modo (f 103v) sit plura et ideo vel dicemus quod sensus communis sit unus materialiter et plura secundum esse, ut dicebat solutio prima, vel dicemus quod sit unus secundum se et sit plura secundum materiam et secundum organa, ut innuit hec solutio secunda ; acceptabilior est autem hec secunda solutio quam prima, quia si poneremus sensum communem pluralem formaliter, non bene possemus salvare quomodo iudicaret differentiam obiectorum, quia si esset sensus communis diversi sensus formaliter ita quod unus sensus apprehenderet unum sensibile et alius aliud, vel oporteret dare tercium sensum apprehendentem utrumque vel esset ignota differentia obiectorum, ut superius dicebatur ; quod si dicetur sensum communem non sic esse diversum formaliter quod realiter sit plures sensus, sed solum secundum aliquem modum intelligendi esset plura, quando posset realiter moveri simul secundum actum diversis motibus, non videtur possibile ; propter quod dicamus quod sensus communis est unus in se sed habet diversa organa, quia omnes sensus particulares sunt quasi organa huius sensus communis et propter hanc diversitatem organorum potest esse terminus diversarum immutacionum, sicut unus punctus potest esse terminus diversarum linearum. Sensus communis ergo unus et plura ; in quantum unus iudicat simul differentias obiectorum, in quantum vero est plura secundum organa ut in quantum est terminus plurium immutacionum, potest variis motibus moveri.

Notandum etiam quod secundum Themistium[4] primus visus non est in pupilla nec primus auditus in auribus nec primus gustus in lingua, sed omnes hii sensus quantum ad principale iudicium sunt in primo sensitivo et in sensu communi ; omnes ergo hii sensus quilibet, ut Themistius ait[5], quantum ad spiritus sensitivos dirivantur ex uno fonte. Nam spiritus sensibiles procedunt a sensu communi tanquam ex fonte et derivantur usque ad sensus particulares tanquam ad quedam organa. Dicit ergo etiam idem Themistius[6] quod hii quinque sensus particulares tenent locum nunciorum, sed sensus communis tenet locum regis aut principis ; multi ergo sunt nunciantes. Nam per omnes hos quinque sensus quasi per quedam organa denunciantur sensibilia ipsi sensui communi, sed ipse sensus communis tanquam rex et princeps iudicat de ipsis sensibilibus nunciatis et de inmutacionibus factis in sensibus.

Ultimo epilogat circa determinata dicens quod de principio quidem igitur secundum quod dicimus animal esse sensitivum, id est animal posse sentire, id est de ipso principio sensitivo vel de ipso sensu secundum quod sentit animal, determinatum sit hoc modo.

Incipit tercius.

 

 

 

Résumé :

 

L’auteur commente le passage dans lequel Aristote parle de la perception de la perception, à propos de la vue, en mentionnant déjà le sens commun ; il ajoute quelques notanda et dubia qui approfondissent la compréhension du texte. Ensuite, après avoir commenté l’action et la passion des sens, il aborde le passage où Aristote prouve qu’en dehors des sens particuliers il existe un autre sens, le sens commun. Aristote parle d’abord de la différence que les sens propres peuvent percevoir, ensuite il explique la nature du sens commun en explorant les différences qu’ils ne peuvent pas percevoir.

A propos du premier point Gilles de Rome soulève un doute : soit l’objet du sens particulier est son organe, mais le sens ne peut pas percevoir les différences de son propre organe ; soit il s’agit de son objet, mais ce n’est pas possible non plus, car le sens est sujet à son objet plutôt que le contraire.

A partir des différences que les sens particuliers ne peuvent pas percevoir il est montré qu’il existe un sens ultérieur. Aristote fait trois choses : d’abord ce que l’on vient de dire, deuxièmement il examine certaines conditions de ce sens, troisièmement il soulève un doute. Gilles de Rome ajoute trois notanda : le sens commun est comme le terminus de tous les sens particuliers ; le raisonnement d’Aristote consiste en la démonstration que la différence entre le blanc et le doux ne peut être perçue que par un sens ultérieur ; Aristote se sert d’un locus a maiori : même le toucher, qui est comme le fondement de tous les sens, ne peut pas sentir ce genre de différences.

A propos du passage dans lequel Aristote parle des conditions du sens commun l’auteur soulève un doute : le raisonnement ne semble pas correct. Ensuite il montre comment répondre à ce doute.

Dans le passage suivant il s’agit du temps dans lequel le sens commun distingue la différence entre les sensibles. Gilles pose la question comment ce temps ne peut pas être pris secundum accidens. Il répond que cela peut être expliqué de deux façons, l’une est suivie par Themistius, l’autre est proposée par Averroès. La première explication est la suivante : ce temps peut être pris per accidens quand il se réfère non aux choses mais à celui qui parle : dans la proposition « Sortes dicit nunc esse aliud dulce ab albo », le mot nunc peut déterminer le mot dicit ou le mot esse. Par cette distinction linguistique Gilles explique que si le mot ‘maintenant’ ou ‘instant’ se réfère aux choses mêmes, il faut qu’on aperçoive les choses simultanément, car si c’était successivement il pourrait y avoir un changement dans l’un des deux termes de comparaison. Mais Aristote veut dire les deux à la fois (nunc détermine aussi bien dicit que esse), par conséquent il dit que le sens commun perçoit les deux choses en un seul et même instant. Mais Averroès semble expliquer ce passage autrement : comme être dans un lieu commun peut être expliqué comme dans un lieu proche, ainsi d’une certaine façon deux choses peuvent être simultanées quand elles se suivent immédiatement. On pourrait donc dire que le sens commun perçoit le doux et le blanc en même temps, c’est-à-dire immédiatement l’un après l’autre comme per accidens. Pour exclure cette interprétation Aristote dit que c’est dans le même instant per se.

Dans le passage suivant Aristote soulève un doute à propos de ceci et le résout. Gilles ajoute un notandum : souvent quand Aristote parle du sens il mentionne aussi l’intellect, soit parce que nous pouvons connaître la différence d’objets divers par le sens et par l’intellect, soit parce que la différence entre sens et intellect n’a pas encore été bien étudiée, ce qui sera fait dans le chapitre (livre) suivant.

Dans un deuxième notandum Gilles dit que la solution d’Aristote est basée sur le fait que le sens commun, bien qu’étant un selon l’objet et le lieu, est pluriel selon l’être et la fonction (ratio) ; et parce qu’il est d’une certaine façon, pluriel, il peut être mu par des mouvements contraires et percevoir diverses choses en même temps.

Suivent les passages où Aristote objecte contre la solution donnée et donne la bonne solution, en disant que le sens commun est comme le point, qui est en même temps le terminus de plusieurs lignes.

Gilles de Rome ajoute ici deux notanda, le premier concernant l’unité du sens commun : celui-ci est un matériellement et pluriel selon l’être, comme il était dit dans la première solution, ou bien il est un en soi et pluriel selon la matière et les organes, comme le dit la seconde solution ; mais la seconde est préférable, dit Gilles, et il explique pourquoi. Il faut dire que le sens commun est un en soi, mais il a plusieurs organes, parce que tous les organes des sens particuliers sont comme les organes du sens commun et à cause de leur diversité le sens commun peut être le terme de divers changements. Le sens commun est donc un et pluriel : en tant qu’il est un il juge simultanément les différences des objets, en tant qu’il est pluriel selon les organes il peut être mu pas des mouvements divers.

Le deuxième notandum concerne le commentaire de Themistius, qui dit que les sens propres quant à leur premier jugement sont dans le premier sensitif et dans le sens commun ; donc tous ces sens quant aux souffles sensitifs sont dérivés d’une seule source ; car les souffles sensibles procèdent du sens commun comme d’une source et sont dérivés vers les sens particuliers comme à certains organes. Et Themistius dit aussi que ces cinq sens particuliers tiennent lieu de messagers, mais le sens commun occupe la place du roi ou du prince ; les sensibles sont rapportés au sens commun par les cinq sens comme par certains organes, mais le sens commun lui-même comme un roi et un prince juge des sensibles et des changements faits dans les sens.

Finalement, Aristote ajoute un épilogue disant qu’ainsi on a déterminé du principe sensitif et du sens en tant que sens.

 

Thèmes :

 

Les thèmes habituels traités par Aristote, expliqués et commentés par Gilles de Rome.

Dans les questions et notanda :

  • la perception de la perception (à propos de la vue)
  • la question si le sens particulier peut distinguer les différences de son propre objet
  • la perception de divers sensibles en un seul et unique instant
  • mention de l’intellect en même temps que du sens
  • le sens commun est un et pluriel à la fois
  • les souffles sensitifs dérivant du sens commun vers les cinq sens particuliers et l’image des sens-messagers et du sens commun-roi (Themistius)

 

 

Commentaire :

 

Le commentaire de Gilles de Rome est un commentaire littéral, comportant seulement quelques notanda et questions (mais pas de question disputée, en tout cas dans ce passage). Il explique consciencieusement le texte d’Aristote et ses difficultés, y compris par des objections et leur solution (il semble que cet argument d’Aristote n’est pas bon, mais …).

Un point qui l’intéresse visiblement est de savoir comment le sens commun peut en un seul et même instant percevoir deux sensibles différents et quel est alors le sens de ce concept ‘instant’. Il cite deux explications, la première d’Aristote lui-même, reprise par Themistius, l’autre d’Averroès. Dans la première il recourt à la linguistique pour expliquer le sens de ce ‘seul et unique instant’. La théorie d’Averroès est exclue déjà par Aristote.

Un autre aspect qu’il développe un peu plus longuement est celui de l’unité ou de la pluralité du sens commun ; il soutient que ce sens est un et pluriel à la fois, sous divers aspects.

Finalement, il cite des points du commentaire de Themistius qui l’a clairement influencé.

 

Bibliographie selective :

 

R. Lambertini, in Stanford Encyclopedia of Philosophy ;

S. Donati, “Studi per una cronologia delle opere di Egidio Romano. I: Le opere prima del 1285. I commenti aristotelici”, Documenti e Studi sulla tradizione filosofica medievale, I (1990) pp. 48–53 ;

‘Giles of Rome against Thomas Aquinas on the Subject of Thinking and the Status of the Human Soul’, in Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 23 (2012), pages 221-244 ;

C. Trifogli, « Giles of Rome on Sense Perception », in « Doctor fundatissimus ». Giles of Rome : His Thought and Influence (Bari, 10-12 nov. 2016), sous presse.

 

 

 

[1] Themistius, Commentaire sur le traité de l’âme d’Aristote. Traduction de Guillaume de Moerbeke, ed. G. Verbeke, Paris 1947, pp. 197-198.

[2] Averroes, In De anima 146-147, p. 352-354.

[3] Averroes, loc. cit.

[4] Themistius, op. cit., p. 199.

[5] Themistius, ibid., pp. 199-200.

[6] Themistius, ibid.