Part VI.C. Texts (22/32)

22.

 

Roger Bacon, [avant 1266-1268]

 

Roger Bacon, Opus maius, éd. J.H. Bridges, London 1900.

 

Roger Bacon envoya son œuvre appelé Opus maius au pape Clément IV entre 1266 et 1268 ; il avait commencé ses nouvelles œuvres sur des sujets scientifiques en 1264. La cinquième partie de l’Opus maius est consacrée à l’optique et la première section traite notamment le sens commun.

 

Texte :

(Nota : Je n’ai pas suivi l’orthographe de l’édition)

 

Distinctio prima, que est de proprietatibus istius scientie, et de partibus anime et cerebri, et instrumentis videndi ; habens quinque capitula.

 

Capitulum I. De proprietatibus huius scientie

 

Capitulum II. De virtutibus anime sensitive interioribus, que sunt imaginatio et sensus communis

 

Quoniam vero nervi optici, id est concavi, facientes visum oriuntur a cerebro atque auctores perspective virtuti distinctive mediante visu ascribunt iudicia facienda de viginti speciebus visibilium, que postea tangentur, nec scitur utrum illa virtus distinctiva sit inter virtutes anime quarum organa sunt in cerebro distincta, multaque alia inferius tractanda supponunt certificationem virtutum anime sensitive, ideo oportet a partibus cerebri et virtutibus anime inchoare, ut inveniamus ea que ad visum sunt necessaria. Et auctores perspective dant nobis viam ad hoc, ostendentes quomodo a pelliculis cerebri et cute cranii descendunt nervi visuales ; sed nullus explicat omnia necessaria in hac parte.

Dico ergo, sicut omnes naturales et medici et perspectivi[1] concordant, quod cerebrum involvitur duplici pelle, quarum una vocatur ‘pia mater’, que est immediate continens cerebrum, et altera vocatur ‘dura mater’, que adheret concavitati ossis capitis, quod cranium vocatur. Nam hec durior est, ut resistat ossi, et alia est mollior et suavior propter mollitiem cerebri, cujus substantia est medullaris et unctuosa, in qua phlegma dominatur, et habet tres distinctiones, que vocantur thalami et cellule et partes. Et divisiones in prima cellula sunt due virtutes ; et est una sensus communis in anteriori eius parte consistens, ut Avicenna dicit primo De anima[2], qui est sicut fons respectu sensuum particularium, et sicut centrum respectu linearum exeuntium ab eodem puncto ad circumferentiam secundum Aristotelem secundo De anima[3], qui iudicat de singulis sensibus particularibus. Nam non completur iudicium de visibili antequam species veniat ad sensum communem, et sic de audibili et aliis, ut patet ex fine De sensu et sensato[4] et secundo De anima, et judicat de diversitate sensibilium, ut quod in lacte sit album aliud a dulci, quod non potest facere visus nec gustus, eo quod non discernunt extrema, ut Aristoteles vult secundo De anima[5]. Et iudicat de operibus sensuum particularium, nam visus non sentit se videre nec auditus percipit se audire, sed alia virtus que est sensus communis, ut vult Aristoteles secundo De somno et vigilia[6].

Eius autem operatio ultima est recipere species venientes a sensibus particularibus et complere iudicium de eis. Sed non retinet eas propter nimiam lubricitatem instrumenti sui, secundum quod vult Avicenna primo De anima[7]. Et ideo oportet quod sit alia virtus anime in ultima parte prime cellule, cuius officium est retinere species venientes a sensibus particularibus propter sui temperatam humiditatem et siccitatem ; que vocatur imaginatio, et est arca et repositorium sensus communis, secundum Avicennam[8] ponentem exemplum de sigillo, cuius speciem aqua bene recipit, sed non retinet propter sui superfluam humiditatem ; cera vero bene retinet propter sui temperatam humiditatem cum siccitate. Unde dicit quod aliud est recipere et aliud retinere, sicut patet in his exemplis. Et sic est in organo sensus communis et imaginationis. Et tamen tota virtus composita est ex his duabus, scilicet que occupat totam cellulam primam, vocatur phantasia. Nam ex secundo De anima et De somno et vigilia et libro De sensu et sensato patet quod phantasia et sensus communis sunt idem secundum subiectum, differentes autem secundum esse, ut Aristoteles dicit, et quod phantasia et imaginatio sunt idem secundum subiectum, differentes secundum esse. Quapropter phantasia comprehendit utramque virtutem et non differt ab eis nisi sicut totum a parte. Et ideo cum sensus communis recipiat speciem et imaginatio retineat eam, sequitur iudicium completum de re, quod exercet phantasia.

 

Capitulum III. De sensibilibus, que sentiuntur a propriis sensibus et sensu communi et imaginatione

 

Sciendum est quod imaginatio et sensus communis et sensus particularis non iudicant per se nisi de viginti novem sensilibus, ut visus de luce et colore, tactus de calido et frigido, humido et sicco, auditus de sono, olfactus de odore, gustus de sapore. Et hec sunt novem propria sensibilia, que suis sensibus, ut nominavi, appropriantur ; de quibus nullus alius sensus particularis potest iudicare. Sunt autem viginti alia sensibilia, scilicet remotio, situs, corporeitas, figura, magnitudo, […]. Et preter hec sunt aliqua que collocantur sub aliqua vel aliquibus istarum, ut ordinatio sub situ, et scriptura et pictura sub figura et ordinatione, […].

De primis ergo dictum est, quod sunt sensibilia propria et solo tactu perceptibilia. De aliis fit hic mentio. Prima enim humiditas est, que de facili transit in omnes figuras male terminabiles de se et bene termino alieno, ut in aere maxime et deinde in aqua. Siccum e contrario, et hoc maxime in terra, secundario in igne […] Et hec omnia patent ex primo Ptolemei de opticis[9] et ex secundo Alhazen de aspectibus[10] et ex aliis auctoribus perspective. Et sunt sensibilia communia, de quorum aliquibus exemplificat Aristoteles secundo De anima[11] et in principio De sensu et sensato[12], ut de magnitudine et figura, motu, quiete et numero ; sed non solum sunt ista sensibilia communia, sed omnia predicta, licet vulgus naturalium non consideret hoc, quia non est expertum per scientiam perspective. Nam sensibilia communia non sic dicuntur quia sentiantur a sensu communi, sed quia communiter ab omnibus particularibus vel a pluribus determinantur, et maxima a visu et tactu, quia Ptolemeus dicit secundo perspective[13], quod tactus et visus communicant in omnibus his viginti. Et hec viginti novem, cum eis que reducuntur ad ea, sentiuntur a sensibus particularibus et sensu communi et imaginatione, et non possunt he virtutes anime de aliis sensibilibus per se iudicare nisi per accidens.

 

Capitulum IV. De investigatione estimative et memorie et cogitative virtutis

 

Sunt autem alia sensibilia per se, nam bruta animalia utuntur solo sensu, quia non habent intellectum. Et ovis, si nunquam viderit lupum, fugit eum statim, […]. Bruta ergo aliquid sentiunt in rebus convenientibus et nocivis, ergo est aliquid ibi sensibiliter preter viginti novem predicta, et preter ea que ad illa reducuntur […]. Et hec est qualitas complexionis cuiuslibet rei qua assimilatur aliis in natura speciali vel generali, per quam conveniunt ad invicem, confortantur et vigorantur, vel per quam differunt et contrariantur et mutuo sibi invicem fiunt nociva. Unde non solum lux et color faciunt suas species et virtutes, sed longe magis qualitates complexionales, immo ipse nature substantiales rerum sibi invicem convenientes vel contrarie faciunt fortes species, que immutant animam sensitivam fortiter, ut moveatur affectionibus timoris et horroris et fuge vel contrariis. Et hec species seu virtutes venientes a rebus, licet immutent et alterent sensus particulares et sensum communem et imaginationem, sicut aerem per quem transeunt, tamen nulla illarum virtutum anime iudicat de eis, sed oportet quod sit virtus anime sensitive longe nobilior et potentior, et hec vocatur estimatio seu virtus estimativa, ut dicit Avicenna primo De anima[14] ; quam dicit sentire formas insensatas circa sensibilem materiam. Sensibilis materia vocatur hic illa que a sensibus particularibus et sensu communi cognoscitur, ut sunt viginti novem predicta. Et insensata forma vocatur que ab illis sensibus non percipitur per se, quia illi vulgo vocantur sensus, quamvis alie virtutes anime sensitive possint eque bene dici sensus, si vellemus sic vocare, quoniam sunt partes anime sensitive. Nam omnis pars anime sensitive potest sensus dici, quia in veritate est sensus et virtus sensitiva. Quod ergo dicitur, quod qualitates complexionales[15] non sentiuntur a sensu, intelligendum est quod a sensu particulari et communi et imaginatione ; sed bene possunt sentiri ab estimatione, que licet non dicatur sensus, est tamen pars anime sensitive.

Sed estimatio non retinet speciem, licet recipiat eam sicut sensus communis, et ideo indiget alia virtute in ultima parte postreme cellule, que retineat species estimative et sit arca eius et repositorium, sicut imaginatio est arca sensus communis, et hec est virtus memorativa, et hoc dicit Avicenna in primo De anima[16]. Cogitatio vero seu virtus cogitativa est in media cellula, que est domina virtutum sensitivarum, et loco rationalis in brutis, et ideo vocatur logistica, id est rationalis, non quia utatur ratione, sed quia est ultima perfectio brutorum, sicut ratio in homine, et quia immediate unitur anima rationalis in hominibus. Et per hanc facit aranea telam geometricam et apis domum hexagonam, eligens unam de replentibus locum, et hirundo nidum, et sic de omnibus operibus brutorum, que sunt similia artificio humano. Et homo in somnis videt mira per hanc virtutem ; et huic serviunt omnes virtutes anime sensitive et obediunt tam posteriores quam anteriores, quia propter eam sunt omnes. Nam species que sunt apud imaginationem multiplicant se in cogitationem, licet apud imaginationem sint secundum suum esse primum propter phantasiam, que utitur illis speciebus ; sed cogitativa nobilius habet species illas, atque species estimative et memorative fiunt in cogitativa secundum esse nobilius quam sit in eis ; et ideo utitur omnibus virtutibus aliis tamquam suis instrumentis. Et in homine supervenit ab extrinseco et a creatione anima rationalis et unitur cogitative primo et immediate, et utitur ea principaliter sicut suo instrumento speciali, et ab ea fiunt species in anima rationali. Unde quando illa leditur, pervertitur maxime iudicium rationis, et quando illa est sana, tunc bene et rationabiliter operatur intellectus.

 

Capitulum V. De expositione auctoritatum contrariarum circa iam dictas virtutes

 

Sed textus Aristotelis latinus[17] non ostendit nobis hanc distinctionem, nam non expresse fit mentio nisi de sensu communi et imaginatione et memoria. Quoniam autem non potest textus Aristotelis propter perversitatem translationis intelligi ibi, sicut nec alibi, et quoniam ubique Avicenna fuit perfectus imitator et expositor Aristotelis atque dux et princeps philosophie post eum, ut dicit Commentator super caput de Iride[18], propter hoc sententie Avicenne, que plana et perfecta est, adherendum est. Et licet translatores librorum Avicenne, ut in illo libro De anima et in libro De animalibus et in libris medicine, aliter transtulerunt et vocabula mutaverunt, ita ut unique non sit eadem intentio Avicenne translata, quoniam in libro De animalibus Avicenne[19] reperitur quod estimatio est loco rationis in brutis, et sic aliquando invenitur alibi contrarietas respectu predictorum ; tamen non est vis de hoc quod diversi interpretes diversificantur in vocabulis, et aliquando a parte rei habent aliquam diversitatem ; sed tenenda est eius sententia in libro De anima, quia ibi ex principali intentione discutit vires anime, alibi autem magis ex incidenti facit mentionem. Item ille liber est melius translatus longe quam alii ; quod manifestum est, quia pauca vel nulla habet vocabula aliarum linguarum, sed alii eius libri habent infinita.

Si quis vero consideret predicta, necesse est ponere tres virtutes omnino diversas, secundum tres cellulas. Nam diversitas obiectorum ostendit nobis diversitatem virtutum. Sensibilium enim duo sunt genera, scilicet unum exterius, ut viginti novem predicta, aliud interius latens sensum exteriorem, ut qualitas complexionis nocive vel utilis, seu magis ipsa natura substantialis utilis vel nociva. Et ideo oportet necessario quod ex hac causa sunt duo genera sensuum, scilicet unum quod continet sensus particulares et sensum communem et imaginationem, que moventur per primum genus sensibile, et aliud quod continet estimationem et memoriam, que feruntur in secundum genus sensibile.

Sed propter operationum nobilitatem quam habet cogitativa respectu aliarum, ideo distinguitur ab aliis. Apud translationem ergo Aristotelis vulgatam vocatur omnis virtus memoria, que habet potestatem retinendi species, et ideo tam arca sensus communis quam estimationis secundum hoc vocatur memoria. Et ideo quod hic vocatur imaginatio, comprehenditur sub memoria apud translatìonem Aristotelis que est in usu vulgi. Sed proculdubio oportet tunc quod memoria sit duplex et valde diversa, ita quod una erit arca sensus com­munis et alia estimationis ; et erunt diverse secundum speciem et secundum subiectum et organum et operationem.

Et cum jam posite sint iste virtutes in cerebro, intelligendum est quod substantia cerebri medullaris non sentit, ut Avicenna docet decimo De animalibus[20] ; et in hoc corrigit  Aristotelem pia interpretatione et reverenda. Nam medulla in aliis locis corporis sensum non habet, et ideo nec hic. Sed est vas et arca virtutum sensitivarum, continens nervos subtiles in quibus sensus et species sensibiles consistunt. Sed considerandum est, ut omnis tollatur dubitatio, quod anima sensitiva habet duplex instrumentum seu subiectum: unum est radicale et fontale, et hoc est cor, secundum Aristotelem et Avicennam in libro De animalibus ; aliud est quod primo immutatur a speciebus sensibilium, et in quo magis manifestantur et distinguuntur operationes sensuum, et hoc est cerebrum. Nam leso capite accidit manifesta lesio virtutum sensitivarum, et lesio capitis est nobis magis manifesta quam cordis, et pluries accidit, et ideo secundum manifestiorem considerationem ponimus virtutes sensitivas in capite; et hec est opinio medicorum, non estimantium quod a corde sit fontalis origo virtutum. Sed Avicenna in primo Artis Medicine[21] dicit, quod licet ad sensum opinio medicorum sit manifestior, tamen opinio Philosophi est verior, quoniam omnes nervi et vene et virtutes anime oriuntur a corde primo et principaliter, sicut Aristoteles duodecimo De animalibus[22] demonstrat, et Avicenna tertio De animalibus[23].

 

 

Résumé :

 

Dans un premier chapitre de cette cinquième partie, consacrée à l’optique, Bacon avait défini les propriétés de la science de l’optique. Dans le deuxième chapitre (à propos des vertus intérieures de l’âme sensitive qui sont l’imaginatio et le sens commun), Bacon dit qu’il faut commencer par décrire les parties du cerveau et les vertus de l’âme, pour découvrir ce qui est nécessaire à la vue. Et bien que les auteurs de la perspective nous montrent la voie, aucun n’explique toutes les choses nécessaires dans cette partie.

Bacon décrit d’abord, en accord avec tous les spécialistes de la philosophie naturelle et de l’optique et les médecins, comme il dit explicitement, la constitution du cerveau, qui est enveloppé par une double ‘peau’ (pellis), la pia mater et la dura mater, et qui comprend trois parties ou cellules. La première cellule comprend deux vertus : d’abord le sens commun dans la partie antérieure, comme le disent Avicenne et Aristote. Il est comme la source par rapport aux sens particuliers et comme le centre par rapport aux lignes partant du même point à la circonférence ; en jugeant chaque sens particulier, il juge la diversité des sensibles, comme le blanc et le doux dans le lait, et il juge les opérations des sens particuliers, permettant ainsi de sentir que l’on voit ou que l’on entend, car pour cela il faut un sens à part, comme le veut Aristote dans le De somno et vigilia. Mais pour retenir les species venant des sens particuliers il faut une autre vertu dans la dernière partie de la première cellule, à savoir l’imaginatio, qui est le coffre ou dépôt du sens commun, selon Avicenne. Cependant, la vertu entière est composée de ces deux éléments, à savoir celle qui occupe toute la première cellule, et est appelée phantasia. Car la phantasia et l’imaginatio sont la même selon l’objet, mais différentes selon l’être. Pour cette raison la phantasia comprend les deux vertus et ne diffère d’elles que comme le tout d’une partie. Et à cause de cela, lorsque le sens commun reçoit l’image (species) et que l’imaginatio la retient, le jugement complet de la chose, qui vient ensuite, est effectué par la phantasia.

Le troisième chapitre traite des objets de ces vertus : les sensibles perçus par les sens propres et le sens commun et l’imaginatio, qui sont vingt-neuf au total : les neuf sensibles propres des cinq sens particuliers, et vingt autres, comme le lieu, la grandeur etc. Bacon, discutant de ces sensibles, dit que ce sont tous des sensibles communs, bien que le vulgus naturalium ne le pense pas, parce qu’ils ne connaissent pas la perspective. Les sensibles communs sont appelés ainsi parce qu’ils sont déterminés par tous les sens particuliers ou par plusieurs d’entre eux, et surtout la vue et le toucher, d’après Ptolémée. Et ces vingt-neuf sensibles, avec ceux qui sont réduits à eux, sont perçus par les sens particuliers et le sens commun et l’imaginatio, et ces vertus de l’âme ne peuvent juger en soi d’autres sensibles que par accident.

Dans le quatrième chapitre Bacon dit qu’il y a pourtant d’autres sensibles, car les animaux, qui n’ont que les sens, sentent ce qui convient et ce qui est nocif. Et il s’agit de la qualité de la complexion (tempérament) de chaque chose, par laquelle elle est assimilée à d’autres, et par elle les choses se conviennent et sont renforcées l’une par l’autre, ou bien elles sont opposées et nocives mutuellement. D’où non seulement la lumière et la couleur font leurs images et leurs vertus, mais aussi les natures mêmes des choses substantielles, qui se conviennent ou qui sont contraires, font des images fortes, qui changent fortement l’âme sensitive, de sorte qu’elle est mue par des affects de peur et d’horreur et de fuite ou les contraires. Et bien que ces images ou vertus, venant des choses, changent et altèrent les sens particuliers et le sens commun et l’imaginatio, comme l’air par lequel elles passent, pourtant aucune de ces vertus de l’âme ne juge d’eux, mais il faut que ce soit une vertu de l’âme sensitive bien plus noble et puissante, et celle-ci est appelée estimation ou vertu estimative, comme dit Avicenne dans le premier livre De anima ; et il dit qu’elle sent les formes non senties à propos de la matière sensible. Matière sensible est appelée ici celle qui est connue par les sens particuliers et le sens commun, comme le sont les vingt-neuf nommés plus haut. Et forme non sentie est appelée celle qui n’est pas perçue en soi par ces sens-là, parce que ceux-là sont communément (vulgo) appelés des sens, bien que les autres vertus de l’âme sensitive puissent aussi bien être appelées des sens, si nous voulions les appeler comme ça, parce que ce sont des parties de l’âme sensitive. Donc ce qui est dit, que les qualités de la complexion ne sont pas senties par un sens, il faut comprendre par un sens particulier et par le sens commun et par l’imaginatio ; mais elles peuvent très bien être senties par l’estimation, qui, bien que pas appelée sens, est pourtant une partie de l’âme sensitive.

Mais l’estimation ne retient pas l’image, donc elle a besoin d’une autre vertu dans l’ultime partie de la cellule postérieure, qui est son coffre, comme l’imaginatio est le coffre de sens commun ; et cette vertu est la mémorative, comme le dit Avicenne. Mais la pensée ou la vertu cogitative est dans la cellule médiane, et elle est la maîtresse des vertus sensitives et est à la place de la rationnelle dans les animaux, et pour cela elle est appelée logistica, c’est-à-dire rationnelle, non pas parce qu’elle utilise la raison, mais parce qu’elle est l’ultime perfection des animaux, comme la raison dans l’homme, et parce que l’âme rationnelle dans l’homme est immédiatement liée (avec elle). Et par cette vertu l’araignée fait une toile géométrique et l’abeille une maison hexagonale […] Et l’homme voit des choses mirifiques dans les rêves par cette vertu et toutes les vertus de l’âme sensitive lui servent. Car les images qui sont dans l’imaginatio se multiplient vers la cogitation […] Et dans l’homme survient de l’extérieur et par la création l’âme rationnelle et elle est unie à la cogitative premièrement et immédiatement, et elle se sert d’elle principalement comme de son instrument spécial, et d’elle viennent les images dans l’âme rationnelle. D’où, quand celle-là est blessée, le jugement de la raison est gravement perturbé, et quand elle est saine, alors l’intellect opère bien et rationnellement.

Le chapitre cinq discute des autorités contraires à propos des vertus cités. Le texte latin d’Aristote ne nous montre pas ces distinctions, car il ne mentionne pas explicitement ni le sens commun ni l’imaginatio ni la mémoire. Puisque ce texte ne peut pas être compris, ici comme ailleurs, à cause de la mauvaise qualité de la traduction, il faut adhérer à la doctrine d’Avicenne, qui fut le plus grand imitateur et commentateur d’Aristote. Et bien que les traducteurs des livres d’Avicenne, comme dans le De anima et le De animalibus et dans les livres de médecine, aient traduit autrement et aient changé les termes, de sorte que l’intention d’Avicenne n’est pas toujours la même dans chacun de ces livres, parce que dans le De animalibus d’Avicenne on trouve que l’estimation est à la place de la raison dans les animaux, et ainsi on trouve parfois des contradictions par rapport à ce que a été dit plus haut, pourtant le fait que divers traducteurs utilisent des termes divers et parfois ont une certaine diversité par rapport aux choses n’a pas d’importance (non est vis) ; mais il faut s’en tenir à son opinion (i.e. d’Avicenne) dans le De anima, parce que là il discute les vertus de l’âme comme sa principale intention, mais ailleurs il en fait mention plutôt accidentellement. Egalement, ce livre-là est beaucoup mieux traduit que les autres, ce qui est clair par ce qu’il a peu ou pas de mots d’autres langues, mais les autres livres en ont infiniment.

Quand on considère ce qui a été dit, il faut donc poser trois vertus différentes selon les trois cellules. Car il y a deux genres de sensibles, un extérieur, comme les vingt-neuf cités, l’autre intérieur, comme la qualité de la complexion nocive ou utile, ou plutôt la nature de la substance même utile ou nocive. Donc, il faut qu’il y ait deux genres de sens, à savoir un qui comprend les sens particuliers et le sens commun et l’imaginatio, qui sont mus par le premier genre sensible, et l’autre qui comprend l’estimation et la mémoire, qui sont portés (feruntur) vers le deuxième genre sensible.

Mais la cogitative est distinguée des autres à cause de la noblesse de ses opérations. Dans la traduction ‘vulgate’ d’Aristote toute vertu qui a le pouvoir de retenir les images est appelée mémoire et pour cela tant le coffre du sens commun que de l’estimation sont appelés mémoire. Et à cause de cela, ce qui est appelé ici imaginatio est comprise sous la mémoire dans la traduction d’Aristote qui est en usage courant (in usu vulgi). Mais sans aucun doute il faut alors que ‘mémoire’ soit double et très diverse […]

Et à propos de ces vertus dans le cerveau il faut comprendre que la substance de la moelle du cerveau ne sent pas, comme l’enseigne Avicenne dans le livre X du De animalibus, et en cela il corrige Aristote par une interprétation pieuse et vénérable (reverenda). Car la moelle ne sent pas ailleurs dans le corps, donc pas ici non plus. Mais elle est le vaisseau et le coffre des vertus sensitives, contenant des nerfs subtils dans lesquels consistent les sens et les images sensibles. Mais il faut considérer, pour enlever tout doute, que l’âme sensible a un double instrument ou objet ; l’un est la racine et la source, et cela est le cœur, selon Aristote et Avicenne dans le livre De animalibus ; l’autre est celui qui est touché en premier par les images des sensibles et dans lequel les opérations des sens sont davantage manifestes et distinguées, et cela est le cerveau. Car quand la tête est blessée, la lésion des vertus sensitives devient manifeste, et la lésion de la tête nous est plus manifeste que celle du cœur et arrive plus souvent, et pour cela selon la considération la plus manifeste nous plaçons les vertus sensitives dans la tête ; et cela est l’opinion des médecins, qui ne pensent pas que l’origine vient du cœur comme source. Mais Avicenne dans le premier livre de l’Ars Medicine dit que bien que l’opinion des médecins soit plus manifeste à première vue (ad sensum), pourtant l’opinion du Philosophe est plus vraie, parce que tous les nerfs et veines et vertus de l’âme ont leur origine dans le cœur premièrement et principalement, comme Aristote le démontre dans le douzième livre De animalibus et Avicenne dans le troisième livre De animalibus.

 

 

Thèmes :

 

  • les parties du cerveau et la localisation des vertus intérieures
  • les opérations du sens commun, notamment la distinction des différents sensibles et la perception de la perception
  • l’imaginatio comme réservoir/trésor du sens commun, retenant les species reçues par le sens commun
  • l’ensemble des deux vertus (sens commun et imaginatio) est la phantasia, qui est identique au sens commun selon l’objet mais différente selon l’être, et qui est identique à l’imaginatio selon le sujet mais différente selon l’être ; elle exécute le jugement complet
  • les 29 sensibles (y compris les sensibles communs) perçus par les sens particuliers, le sens commun et l’imaginatio
  • les opérations de la vertu estimative, de la mémoire et de la vertu cogitative
  • la (mauvaise) qualité des traductions d’Aristote ; il faut faire confiance à Avicenne
  • le double instrument de l’âme sensitive : cœur et cerveau

 

 

Commentaire :

La cinquième partie de l’Opus maius est consacrée à la scientia perspectiva ; la première distinctio concerne les propriétés de cette science, les parties de l’âme et du cerveau, et les instruments de la vue ; elle est divisée en cinq chapitres. C’est donc dans le contexte de l’optique que Bacon aborde les vertus intérieures de l’âme, dont le sens commun.

Pour ce faire il cite Avicenne et Aristote (De anima, De sensu et sensato, De somno et vigilia). Son traitement du cerveau est très détaillé et suit l’opinion de omnes naturales et medici et perspectivi, qui concordent sur cette matière, à propos de la localisation des vertus dans les diverses cellules. Il faut noter comme particularité que d’après Bacon, la vertu occupant la première cellule du cerveau, englobant les deux premières vertus intérieures, est appelée phantasia. Il me semble que c’est un emploi original, qu’on n’a pas vu chez les auteurs précédents.

Bacon énumère un grand nombre de sensibles extérieurs (vingt-neuf au total, comprenant les neuf sensibles propres, les cinq sensibles communs cités par Aristote, les quatorze sensibles communs ajoutés par Alhazen et, dans chacun, similitude et diversité) et parle ensuite des sensibles intérieurs, qu’il appelle ‘qualité de la complexion’ (ou du tempérament), ou bien ‘nature des choses substantielles’, perçus par une vertu plus noble : l’estimative. Il donne comme exemple la perception de la peur ou de l’attirance chez les animaux. En passant il commente l’emploi du terme ‘sens’, qui pourrait en fait être appliqué à toutes les parties de l’âme sensitive. Dans le passage suivant, après la mention de la vertu mémorative, qui doit conserver ces images de l’estimative, il passe à la cellule médiane, contenant la vertu cogitative ; là, il revient sur les animaux, chez qui cette vertu, appelée aussi logistica, remplace la vertu rationnelle de l’homme ; et cette vertu, dit-il, leur permet de faire des choses comparables à l’artisanat (artificium) des humains. A la fin du chapitre il ajoute que l’âme rationnelle chez l’homme, venant de l’extérieur par la création, se sert de la cogitative comme instrument.

Le dernier chapitre de ce passage sur les vertus intérieures a un intérêt philologique et historique : Bacon parle de la qualité des traductions latines d’Aristote, dont il se méfie beaucoup. Il dit même qu’on ne peut pas les comprendre à certains endroits et que pour cette raison il vaut mieux se fier à Avicenne, « le plus grand imitateur et commentateur d’Aristote ». Pour Avicenne, il est prêt à admettre des contradictions dans les traductions, mais il recommande de suivre sa doctrine donnée dans le De anima, un livre bien mieux traduit que les autres à son avis. Et le fait que cette traduction ne retient pas beaucoup de mots étrangers en est le signe. Sur cette attitude de Bacon, toujours extrêmement critique, envers les traductions, voir Richard Lemay (cité ci-dessous, pp. 37-47).

Finalement Bacon résume sa théorie : il y a deux genres de sensibles et donc de sens, et à part cela il y a la cogitative et la rationnelle. Là, Bacon part de nouveau dans des considérations sur le vocabulaire : selon lui, memoria dans la vulgate aristotélicienne comprend toutes les vertus capables de retenir les images, ce qui donnerait à ce terme un sens très large. A la fin il ajoute un passage à caractère médical à propos de la moelle, qui contient des nerfs subtils servant à la transmission des sensibles. Et c’est là qu’il discute la théorie de l’origine des sensations : le cerveau ou le cœur. L’âme sensitive a un double instrument, le cœur étant la source et la racine. Cela n’est pas l’opinion des médecins, dit-il, mais Avicenne dit bien (dans son Canon medicine) que malgré l’apparence, Aristote a raison en désignant le cœur comme source des nerfs et des veines et des vertus de l’âme. Ici aussi, Bacon suit donc l’enseignement d’Avicenne, interprétant Aristote. Notons que la question qu’on a vue chez les auteurs précédents, sur la localisation de l’organe du sens commun (dans le cerveau ou dans le cœur) est ici traitée à propos de l’âme sensitive en général.

Pour résumer, nous avons ici une discussion des vertus intérieures bien plus intéressante que le passage correspondant dans beaucoup de commentaires. Bacon est naturellement plus libre dans son traitement, car il ne commente pas le texte d’Aristote, mais sa théorie est cependant plus approfondie que dans certaines questions disputées, où l’on dispose aussi d’une certaine liberté. Un autre aspect intéressant est l’attention pour la langue, typique pour cet auteur. Notons finalement l’étendu des connaissances et le franc parler de Bacon, qui n’hésite pas à critiquer voire mépriser ses collègues.

Cela dit, à propos du sens commun à proprement parler, ce passage de Bacon, bien que donnant à ce sens la place qui lui convient, n’apporte pas des choses nouvelles par rapport à ce qu’on a vu plus haut, à part le fait que le sens commun compose, avec l’imaginatio (considérée comme ayant des fonctions différentes), la vertu appelée phantasia, occupant la première cellule du cerveau[24]. Il résume assez brièvement les théories connues à propos du sens commun, citant tant Aristote qu’Avicenne.

 

 

  1. Roger Bacon, Perspectiva, ed. D.C. Lindberg, Roger Bacon and the Origins of the Perspectiva in the Middle Ages, Oxford 1996.

 

Dans une autre œuvre de Roger Bacon, la Perspectiva, on trouve un passage comparable, traitant des sens intérieurs.

 

Texte :

 

Partie I, distinctio 1, cap. 2 – 5 :

passage presque littéralement identique à celui de l’Opus Maius cité plus haut

 

Partie I, distinction 10, cap. 1 :

Dico igitur quod sensibilia per accidens sunt dupliciter ; quedam possunt certificari ab aliis virtutibus anime sensitive, ut ab estimativa et memorativa, ut prius dictum est; que tamen dicuntur sensibilia per accidens respectu sensuum particularium et sensus communis et ymaginationis, quoniam sensus tales non percipiunt huiusmodi secundum se et per se, sed quia reperiuntur in eisdem rebus cum suis sensibilibus per se. Ut quia inimicitia respectu agni est simul cum colore et figura lupi, agnus in videndo lupum videt inimicum et coloratum ; sed de inimico nichil iudicat oculus per se, sed solum quia invenitur cum colorato. Et quia sensus particularis et communis vulgariter vocantur sensus, ideo sensibilia de quibus illi certificant vocantur sensibilia per se, et de quibus illi non certificant vocantur sensibilia per accidens, quamvis aliqua illorum possunt ab aliis virtutibus anime interioribus cognosci. Estimativa enim et cogitativa et memorativa non vocantur sensus vulgato nomine, quamvis sint partes anime sensitive ; et ideo sensibilia ab illis vocantur sensibilia per accidens propter hoc quod sensibilia referuntur ad sensus particulares et communem.

Sed alia sunt sensibilia per accidens quam ea que a virtutibus anime sensitive cognoscuntur. Ut […]

Et iterum sensibilia propria unius sensus sunt sensibilia per accidens aliorum sensuum […] Sensibilia igitur per se, ut dictum est, dupliciter sunt. Quedam sunt propria, ut novem, et quedam sunt communia, ut viginti, quia communiter possunt sentiri a sensibus pluribus, et maxime a visu et tactu […]

 

Résumé :

 

Les sensibles ‘par accident’ sont doubles : ceux qui peuvent être certifiés par d’autres vertus de l’âme sensitive, comme par l’estimative et la mémorative ; ils sont appelés ainsi parce qu’ils ne sont pas perçus en soi par les sens particuliers et le sens commun et l’imaginatio, mais ils sont perçus en combinaison avec leurs sensibles propres. Par contre, les sensibles propres sont perçus par les sens propres et le sens commun, qui sont couramment appelés sens.

Mais il y a aussi des sensibles ‘par accident’, comme [l’origine, etc. …]

Les sensibles en soi sont doubles : certains sont des sensibles propres, au nombre de neuf, d’autres sont des sensibles communs, au nombre de vingt, qui peuvent être perçus par plusieurs sens à la fois, et surtout par la vue et le toucher.

 

Commentaire :

 

La première partie de ce passage sur les sensibles propres et les sensibles ‘par accident’ n’a pas de parallèle dans l’Opus maius. Par contre, dans la dernière partie on retrouve le nombre des sensibles qu’on a vus plus haut.

Dans la deuxième partie de la Perspectiva il y a notamment un passage à propos des intentions perçues par les animaux, grâce à leur naturalis industria et leur instinctus nature. On y retrouve notamment les exemples des araignées et du loup et des abeilles qui font des maisons hexagonales.

 

 

Bibliographie selective:

 

Wolfson, The Internal Senses, pp. 303-305 ;

J. Hackett (éd.), Roger Bacon and the Sciences. Commemorative Essays, Leiden etc. 1997 ;

R. Lemay, « Roger Bacon’s Attitude toward the Latin Translations and Translators of the Twelfth and Thirteenth Centuries », in Roger Bacon and the Sciences, ed. J. Hackett, op. cit., pp. 25-47;

S. Donati, “Pseudoepigrapha in the Opera hactenus inedita Roegri Baconi? The commentaries on the physics and metaphysics”, in Les débuts de l’enseignement universitaire à Paris ‘1200-1245 environ), ed. J. Verger, O. Weijers, Turnhout 2013, pp. 153-203;

J. Hackett, “From Sapientes antiqui at Lincoln to the New Sapientes moderni at Paris c. 1260-1280: Roger Bacon’s Two Circles of Scholars”, in Robert Grosseteste and the Pursuit of Religious and Scientific Learning in the Middle Ages, ed. J.P. Cunningham, M. Hocknull, Springer Intern. Publishers 2016, pp. 119-142;

R. Wood, « Imagination and Experience in the Sensory Soul and Beyond: Richard Rufus, Roger Bacon & Their Contemporaries », in Forming the Mind. Essays on the Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightenment, éd. H. Lagerlund, Dordrecht 2007, pp. 27-57.

 

 

 

[1] Omnes naturales et medici et perspectivi : cf. par exemple l’Anonyme de Gauthier (n° ), qui cite Hunain ibn Ishaq, Liber de oculis ; Alhazen, Perspectiva; Avicenna, Liber de anima III, 8 ; en particulier : ‘Ali ibn al-‘Abbas, Pantegni, a Constantino Africano transl., Theor., III 12 (in Omnia opera Ysaac, Lugduni 1515, t. II, f. 10va- 11 rb) : « Cerebrum vero corpus est album […] ut cito mutetur in naturam sentiendi […] Cerebrum tres habet concauitates […] Hec est forma cerebri quod circumdant duo ventriculi, scilicet panniculi qui vocantur matres cerebri : unus grossus qui dura mater vocatur : hec craneo supponitur […] fit autem hec dura mater […] ut matrem piam craneo suppositam custodiat a duritie cranei […] pia mater subtilis […] ».

[2] Avicenna, De anima I, 5, ed. Van Riet, p. 87.

[3] Cf. Aristoteles, De anima III, 2 (sur le point, mais pas le centre d’un cercle) ; cf. Averroes, In De anima II, 149, 16-32 p. 356.

[4] Aristoteles, De sensu et sensato 2.

[5] Aristoteles, De anima III, 2.

[6] Aristoteles, De somno et vigilia 2.

[7] Avicenna, De anima I, 5 (?, pas trouvé).

[8] Avicenna, De anima I, 5, éd. Van Riet, p. 88.

[9] Ptolemeus, Optica II, 9, ed. A. Lejeune, Leiden 1989, p. 14.

[10] Alhazen, Perspectiva, ed. Risner, in Opticae Thesaurus, Basileae 1572, reed. Lindberg, New York 1972.

[11] Aristoteles, De anima III, 1.

[12] Aristoteles, De sensu et sensato 1.

[13] Ptolemeus, Perspectiva (= Optica, op. cit.) II, 13 p. 17.

[14] Avicenna, De anima I, 5, ed. Van Riet, p. 89.

[15] qualitates complexionales : ed. et ms. Magd. ; les autres mss ont substantia (selon l’éditeur).

[16] Avicenna, De anima I, 5, ed. Van Riet, p. 89.

[17] Comme le note ici Bridges (pp. 9-10 note), Bacon se méfie des traductions, mais il exagère parfois pour cacher la différence d’Aristote par rapport aux auteurs postérieurs, comme Avicenne. Sur le point de l’intelligence des animaux, Aristote était clairement beaucoup plus réservé que les penseurs ultérieurs.

[18] Averroes, De iride : il s’agit peut-être d’une partie de son commentaire sur le De anima ;  à moins que ce soit une référence au traité de Robert Grosseteste.

[19] Avicenna, De animalibus ?

[20] Avicenna, De animalibus X.

[21] Avicenna, Canon ?

[22] Aristoteles, Historia animalium III, 5, ed. P. Beulens et F. Bossier, Leuven 2000, p. 73.

[23] Avicenna, De animalibus III.

[24] Dans le commentaire sur la Metaphysique, qui lui a été attribué et qui appartient à une période antérieure, l’auteur considère imaginatio et phantasia comme identiques (cf. Wood, op. cit., pp. 36-37, qui compare les vues de ‘Bacon’ et de Rufus dans cette matière. Cependant, si Silvia Donati a raison en pensant que ce commentaire n’est pas de Bacon, la comparaison est entre un commentaire anonyme des années 1240 et l’œuvre de Bacon, qui connaissait sans doute ce commentaire. Voir S. Donati (2013) et J. Hackett, op. cit., p. 119-120.