Part VI.C. Texts (17/32)

17.

 

Petrus Hispanus, Scientia libri De anima (vers 1250-60, ou vers 1240 ?)

 

Ed. M. Alonso, Pedro Hispano, Obras filosoficas, I. Sciencia libri de anima, Madrid 1941 (Barcelona 19612), pp. 45-564 (d’après le ms. Madrid seulement).

Mss. Madrid, B.N. 3314 f. 3-67; Paris, BnF lat. 6433 f. 77-123v (incomplet).

Colophon dans le ms. Madrid: “Ego igitur Petrus Hispanus Portugalensis liberalium artium doctor, philosophice sublimitatis gubernator, medicinalis facultatis decor ac proficue rector, in scientia anime decrevi hoc opus componendum, pro cuius complemento divine bonitatis largitas gratiarum actionibus exaltetur”.

 

Ce traité est considéré comme authentique. A noter que Petrus Hispanus est également l’auteur d’un commentaire sur le De anima, considéré comme l’un des premiers commentaires sur ce texte :

Sentencia cum questionibus libri De anima I-II (vers 1240-1250 ?)

Ed. M. Alonso, Pedro Hispano, Obras filosoficas, II. Comentario al “De anima” de Aristoteles, Madrid 1944, pp. 59-768.

Mss. Krakow BJ 726 f. 45-138v (incomplet; f. 95 Explicit primus de anima magistri Petri Hyspani); Venezia, B. Marc. Z. lat. 253 f. 54-99 (incomplet, anonyme).

Ce commentaire, considéré comme authentique, est composé de lectiones, comprenant une divisio textus, des résumés (summa) des divers passages, et des questiones. Malheureusement, il s’arrête avant le passage sur le sens commun.

 

Texte :

 

Incipit septimus tractatus de virtutibus interioribus

 

A virtutum sensibilium interiorum investigatione magnus notitie profectus elicitur cum corporis et virtutum eius regimen et ordo ab ipsis emanet, et ideo in hoc septimo tractatu de ipsis disserendum est. In quo quinque capitula continentur :

In primo agitur de sensu communi

In secundo de ymaginatione

In tertio de fantasya

In quarto de estimatione

In quinto de memoria et conservatione.

 

Primum capitulum : de sensu communi

 

Omnium sensuum exteriorum multitudinem ab una origine necesse est emanare, et ad ipsam a qua ortum contrahunt, eorum diversitatem collectione necesse est obtinere. Cum anime substantia eorum sit fundamentum, conmune et remotum esse censetur, quippe non solum has virtutes set et interiores et alias genere differentes sicut prima ac conmunis basis conmuniter sustentet, sed speciale eorum fundamentum est virtus ab anima emanans in genere sensibilium eis proprie constituta, non autem est virtus exterior, cum nullus sensuum determinatorum ad alterius virtutes per indifferentiam extendatur sua propria coartatione distinctus, et virtutes sensibiles ex parte exteriorum differentiarum in variabilem multitudinem diffunduntur, est igitur virtus interior que communis sensus iure meruit appellari.

Omnia autem obiecta particularia et eorum impressiones ad aliquam communem coniunguntur naturam, et hanc coniunctionem exteriores virtutes ignorant, et ideo post priores apprehensiones omnes impressiones ad virtutem illam conveniunt et ad eius aspectum et iudicium colliguntur, et ob hoc accidit ut exteriores virtutes per collectionem ad hanc interiorem communem ad interiorem speculationis partem retracte a suis exterioribus operibus desistant propter reductionem earum et operum et obiectorum ad ipsam.

Cum autem quilibet sensuum particularium ad proprium obiectum sub uno contrarietatis genere contentum determinate contrahatur, ad alterius generis discretionem eius iudicium non progreditur, et ideo visus cum dulce non apprehendat, de discretione dulcis et albi non diiudicat, et hoc iudicium ad virtutem pertinet sensitivam, nam intellectus aliter et secundum maiorem abstractionem hec accipit obiecta et hec discretio brutis inest carentibus intellectu, hoc igitur iudicium virtuti sensibili interiori pertinet que omnibus conmunis om­nium obiecta recipit et de omnium eorum discretione diiudicat.

Cum autem omnia particularia in sensibus exterioribus sint distincta et indigeant unione et distinctione, in illa virtute conmuni uniuntur ; unde et de earum existentia in ea distincta advenit animali delectatio et tristitia, nam cum visus lactis albedinem percipit, per eius perceptionem animal delectatur, non tamen dirigitur ad nutrimentum eius delectatio, set cum sentit dulcedinem, tunc inclinatur ad eius appetitum : cum igitur videt lac, movetur in dulcedinem per quam ad nutrimentum inclinatur, quamvis non gustet ; ergo aliqua est virtus preter visum et gustum in qua uniuntur dulcedo et albedo post priores apprehensiones ; et similiter delectatio provenit ex ioculatrice alba et bene cantante et si non esset virtus in qua albedo et sonus unire<n>tur, provenire nequiret delectatio ex eius albedine et cantu ; et similiter sine hac virtute odor non duceret in notitiam saporis ac nutrimenti ; nec similiter forma baculi percutientis cum videtur absque huius virtutis opere, non reducit memoriam ad formam doloris ; necesse est igitur esse virtutem conmunem in qua obiecta omnia et sensus habeant coniunctionem.

Sunt autem sensibilium obiectorum quedam propria, que proprio sensui destinantur, quedam autem conmunia que quolibet sensu conmuniter percipiuntur. Hec autem per se cadunt in apprehensionem sensibilem, cum sint forme corporales ad quas sensus per se extenditur, et ab animalibus intellectu carentibus apprehendantur, set sensus particulares ad nullum eorum determinantur, inmo conmuniter quilibet eorum non per propriam naturam set per conmunem ipsa conprehendit per propria ad ipsa ex adventu consequenti et non primo deveniens. Igitur ab aliqua virtute conmuni ipsa per se necesse est conprehendi, et ideo ipsa ad conmunem sensum proprie spectant.

Sensus autem particulares suas apprehensiones non secuntur[1], quippe cum sint virtutes corporali organo alligate et sui libera presentia careant ; aliqua igitur virtus superior ad omnes extensa simul cum omnibus et in omnibus ipsas diiudicat, et ideo cum visus videt, sensus conmunis visu videt eius visionem.

Huius autem virtutis assertio ex multis operibus declaratur, ut in apprehensione motus diversorum corporum circularis et recti, et in vertigine apparente et motu aque et corporum in gyrum revolutorum ; necesse est igitur sensum conmunem animali inesse. Est autem sensus conmunis virtus interior sita in principio primi et anterioris ventriculi cerebri ordinata ad receptionem omnium formarum sensibilium propriarum ac conmunium que post priores apprehensiones ex quinque sensibus ad ipsum concurrunt, de quarum noticia ac discretione diiudicat.

Habet autem sensus conmunis cum ymaginatione ydemptitate<m> in substantia et in opere differentiam, nam sensui conmuni receptio et iudicium attribuitur discretivum, yma- ginationi vero conpetit retentio formarum que conmuni sensui presentantur.

Hec autem virtus cum particularibus unitatem quodammodo et diversitatem optinet ; est enim virtus una distincta interior omnibus illis applicata et per omnes discurrens, in omnibus et cum omnibus sua opera exercens. Est autem in essentia et radice una et in existentia in proprio organo interiori ; est autem multitudinem recipiens per discursum sui super diversas virtutes particulares et organa ipsarum. Conparatur igitur centro circuli et puncto a quo multe linee emanant et ad quem terminantur, et fonti a quo plures rivuli per diversos emanant canales, et puncto lucis in sua origine site, a quo multa luminaria emicant que ad diversa receptacula diffunduntur.

Omnibus autem animalibus hec virtus inest, licet sua opera in quibusdam perfecta, in quibusdam inperfecta inveniantur.

Quoniam autem anima sensibilis a corpore dependet, omnes eius virtutes organa sibi appropriant corporalia et ideo secundum ipsorum exigentiam ad formarum corporalium solum apprehensionem extenduntur ; necesse est igitur sensum conmunem habere organum deputatum ; primum autem ac generale omnium virtutum fundamentum est cor ; ab ipso igitur sensus conmunis, qui est omnium particularium radix a quo omnes emanant, trahit primam originem. Set cerebrum sensibilium virtutum proximum ac proprium est fundamentum, a quo omnes et ipsarum emanant opera et ad menbra reliqua diffunduntur. Necesse est igitur hanc virtutem que omnium aliarum est principium reductivum, a quo omnes emanantes ad ipsum cum suarum apprehensionum lucro redeunt, in cerebro sedem propriam obtinere. Cum autem pars anterior ac posterior in cerebro distinguantur, anterior sensibilibus, posterior motivis virtutibus deputatur. Hec igitur virtus ortum aliis exhibens, in parte cerebri anteriori collocatur.

In receptaculo vero cerebri virtutibus sensibilibus deputato tres distinguuntur cellule et in prima viget virtutum apprehensio, ergo hec virtus que est finis sensuum exteriorum et initialis porta interiorum, in hac prima cellula habet situm.

In hac vero cellula est latitudo et cum hec virtus sit primo prima propria, eius initialis gradus ei appropriatur et finalis ymaginationi deputatur. Hoc autem ex horum[2] operibus manifestum est ; nam, cum hec cellula in sua naturali dispositione perficitur, operationes sensus con­munis <et> ymaginationis in suo vigore consistunt, cui si accidat nocumentum eorum opera perturbantur.

Quoniam vero in hac parte hec virtus sita est que est fons et origo sensuum, ab ipsa omnes emanant ; et quia egent mediis corporalibus, ideo ipsis nervi adaptantur, per quos egrediuntur et ad organa redduntur et ob hoc nervorum sensibilium ortus ab hac parte procedit, ut canales a caverna fontis aquas ferentes. Ipsi autem nervi ad cor quodammodo porrecti ab eo hauriunt virtutem sicut a primo ortu.

Set et spiritus animalis, qui est lator virtutum, ab hac oritur parte, set sua prima generatio a corde procedit et in illa parte perficitur, et conplementum recipit in reti ex arteriis contexto, in quo depuratur et ad perfectam manuducitur claritatem et ab hac parte ad organa particularia irradiando procedit, emicans sicut luminum distinctio a luminosi corporis procedens origine ad receptacula diversa emicat suos radios diffundendo. Hoc autem ex vigore et defectione operum virtutum particularium declaratur.

Virtus autem conmunis in hac parte sita suam operationem propriam intrinsecam in ea exercet, ad quam concurrit spiritus cellulam replens clarus ac pervius nulli inpressionum sensibilium repugnans set ad omnium receptionem habilis et ad motum omnium agitabilis.

Substantia autem huius partis, cum sit corporalis, hanc virtutem ad receptionem formarum corporalium et earum iudicium reddit potentem, ut ad incorporea nequeat extendi.

Set tamen nulli obiecto sua natura proprie ac singulariter adaptatur sicut oculus ad perspicuum, set conmunem habet dispositionem omnibus conformem per quam ad omnium indifferentem receptionem est apta et in pervia clara spiritus contenta claritate perlustrata.

Quoniam autem hec virtus omnium exteriorum sensuum obiecta et operationes conprehendit, quorum formarum inpressiones in particularibus organis presentantur, necesse est hanc virtutem in singulorum apprehensione simul per nervorum ductum spiritus irradiatione previa ad singula organa extendi et in eis simul suam apprehensionem exercere.

Set cum omnes sensus particulares ad ipsum post priores apprehensiones cum suarum inpressionum receptionibus revertantur, via versa sicut ab ipso emanant, sic ad ipsum redeunt, et ideo accidit in huius virtutis actione extensio a parte interiori centrali ad partes exteriores circumferentie et reditus a circumferentie partibus ad situm centri et ideo motus fit in spiritu et in nervis.

Sunt autem huius virtutis obiecta omnia sensibilia pro­pria ac conmunia, que in apprehensiones sensuum particularium cadunt et cum hiis singulorum apprehensionum particularium actus.

Cum autem hec virtus particularibus sit connexa raro habet obiecta propria, nam omnia que sibi adaptantur in obiectis particularibus consistunt, ab omnium ergo obiectorum inpressionibus hec virtus afficitur et ad omnia eius iudicium extenditur.

Conmunis igitur sensus operatio in receptione horum obiectorum et ipsorum discretione perficitur, et cum particularium apprehensionibus sua sit actio coniugata, absque eorum copulatione nequit suscipere conplementum.

Virtus vero inpressionum sensibilium receptiva passiva dicitur, et ideo, cum hec virtus formarum sensibilium inpressiones suscipiat, passiva est ; sed cum de ipsis diiudicet et ipsarum diversitates discernat, activa censetur.

Cum autem duplex sit collatio, una in discretivo iudicio obiectorum consistit, et hec ei conpetit ; alia in deliberatione ad quam executionis ac fuge inclinatio consequitur, et hec estimative appropriatur ; omnis enim virtus collationem exercet circa formarum diversitatem quas apprehendit, diiudicat ac discernit, set estimative que apprehendit et circa formas operatur ac deliberat, collatio deliberativa exhibetur.

Recipit igitur hec virtus formas omnium sensibilium obiectorum ad ipsam ab exterioribus sensibus emanantes, et de ipsis diiudicat ac discernit. Set singulas in singulis propriis virtutibus ac organis accipit ut visibilem formam in visu et oculo conprehendit, ut simul cum singulis et in sin­gulis operetur.

Discernit igitur contraria <et> (add. Alonso) formas eiusdem generis in sensibus particularibus presentatas, sicut album et nigrum in visu ; et cum sit virtus inter interiores exterioresque media, per sui extensionem ad virtutes particulares et earum organa exteriori utitur apprehensione et per retractionem ad suum interiorem aspectum interiorem cognitionem exercet. Ad hanc autem actionem peragendam iuvat eius organum, quod est sicut aliorum capud et aliorum dispositio que ei continuantur ab ipso emanantia et ad ipsum regredientia et nervorum directa continuatio, ac spiritus agilis, ac secundum omnem regressum obediens diffusio.

In hac autem operatione aperitur porta anterior anterioris ventriculi, ut omnium horum libere exitus ac regresio peragantur. Deinceps diversorum generum formas discernit, sicut album et dulce, que in diversis sensibus et organis nata sunt recipi ad que nullus sensus proprius valet extendi, quippe cum quilibet ad suum proprium genus singulariter determinetur, adque secundum organi exigentiam coartatur ; virtus igitur superior conmunis ad omnium apprehensionem ordinata, ea omnia apprehendens de illis omnibus diiudicat et discernit eorum differentias assignando. Non solum autem eorum distinguit differentias, set eorum unionem que in subiecti magnitudine conmunicant, conprehendit ac iudicat ut album et dulce in lactis magnitudine conmunicantia separat et coniungit.

Duo autem opera circa hec exercet: ea enim apprehen­dens singulari iudicio iudicat, deinde inter eorum diversa genera distinctivam discretionem inducit et singulorum iudicium in temporibus diversis discurrit, set ipsorum discretio circa diversitatem et ydemptitatem est in uno tempore latitudinem habente.

Res autem contrarie et diverse secundum esse materiale in eodem susceptibili actu esse nequeunt, set ad inmateriale esse redacte in apprehensive virtutis conspectu se conpatiuntur, et necesse est virtutem formas contrarias discernentem simul utranque iudicare, unam alteri conferendo. Conmunia vero obiecta sunt que in apprehensionem cuiuslibet cadunt sensus et nulli appropriantur, quippe cum simul omnia obiecta comitentur et ad omnes sensus et organa spectent per indifferentiam inmutando.

Sunt autem hec omnium particularium obiectorum fundamenta, unde quantitas in cuius genere collocantur, omnium corporalium accidentium et ideo omnia sensibilia in magnitudine radicantur, ad ipsam autem reliqua quatuor consequuntur.

Est igitur magnitudo omnium basis; figura vero est eius specialis dispositio; numerus vero sensibilis rebus corporalibus deputatus ex continui in magnitudinis partibus existentis decisione resultat; motus vero est operatio magnitudinis vel in magnitudine fundata; quies autem est motus privatio ad defectum partibilis operationis eius reducta.

Cum autem hec omnibus sensibus sint conmunia, non respondent eis secundum propriam singulorum naturam set secundum conmunem naturam ipsorum et organorum, cum eis secundum quod sensus naturam communem participant, conveniant, set sicut sensus proprii non habent naturam conmunem nec organa que nomen conmune recipient, nisi sit ad invicem, nec propriis obiectis conformem conmuni nomine nominatam, set absolute conmunia sensibilia nominentur.

Eadem autem singulorum apprehensio primo super propria, ex consequenti vero super hec, eo quod ad propria inseparabilem habent concomitantiam, et simul utrorumque procedit cognitio.

Estimantur autem motus, quies et numerus omnibus quinque esse conmunia; magnitudo autem ac figura tactui appropriari. Set omnia omnibus per indifferentiam conmuniter respondent et omnis discretio ad illa dirigitur.

Singuli vero per propria obiecta perveniunt ad conmunia; tactus igitur magnitudinem ac figuram per contactum ad quem tangibilia concurrunt, apprehendit, numerum per partium magnitudinis diversitatem, motum per subiecti tangibila ferentis adventum, quietem per eius recessum. Gustus vero per saporem hec discernit et ad eius opus adiuvat tactus; unde numerum comprehendit per diffusionem multorum saporatorum circa organum. Olfactus vero debilis est in eorum apprehensione et ipsorum per odorem cognoscit, et dat anime viam estimationis circa ipsa. Visus autem per colorem ea completius ac familiarius discernit. Auditus vero ea sonum ad ipsa conferendo discernit. Cum autem sunt plura, omnia per motum dicuntur apprehendi eo quod motus est dispositio ea consequens sensui manifestior qui per posteriora procedit accidentia.

Figura igitur per magnitudinem discernitur, numerus autem per continuationis partium magnitudinis privationem in ipsarum separatione consistentem cognoscitur, magnitudo vero per motum, et quies per ipsum sicut privatio per habitum, et motus ac quies per accessum rei subiecte sensibilis et recessum.

Singuli igitur sensus ea apprehendunt, obiecta propria ad ipsa conferentes, ut auditus sonum magnum ex magno procedere corpore iudicat, et visus quantitatem superficiei secundum coloris distensionem diiudicat.

Set in hac operatione contingit in ipsis sensibus deceptio, quamvis circa propria obiecta sit eorum infallibilis certitudo, eo quo illa sicut extranea eis presentantur. Cum autem hec communia sensibilia propriis sensibus non approprientur et omnia obiecta concomitentur propria, necesse est ipsa virtuti conmuni adaptari, in qua omnes proprie conmunicant et ad quam omnia obiecta propria spectant, et ideo hec conmuni sensui deputantur.

Similis autem est ordini in rebus exterioribus disposito ordo rerum apud animam existentium et eius virtutibus.

Sicut igitur omnia obiecta propria ad conmunia reducuntur et in ipsis fundantur atque concorditer uniuntur, similiter illa conmunia virtuti conmuni respondent, in qua omnes proprie radicantur et cui concordant, ad ipsam reducte.

Non solum autem propter eorum apprehensionem conmunis virtus creata est, set propter alias operationes, ad hanc enim forte proprii sufficerent sensus.

Quoniam autem horum conmunium noticia a propriis sensibus trahit ortum, quippe cum propriorum notitie sit annexa, sensus conmunis ipsa cum propriis suscipit obiectis ; ea igitur accepta cognoscit, diiudicat ac discernit.

Sunt autem multa obiecta conmunia ad illa quinque reducta, ut distantia obiectorum ac situs eorum, locus et termini eius et positio et eius differentie que ad magnitudinem reducuntur et tempus temporisque differentie que ad motum reduci habent et hec omnia conmuni sensu ac propriis discernuntur.

Nulla autem virtus particularis suam per se apprehensionem apprehendit, unde visus per se non videt suam visionem, eo quod singuli (sc. sensus proprii) sui organi interpositione obumbrantur ut suam operationem non sentiant presentem, et operatio differt ab ipsarum obiectis ; non enim visio coloris habet naturam ; quilibet autem ad proprium obiectum determinatus est et singulorum apprehensio motus est quidam et motus est obiectum conmune; non igitur apprehensio sensus proprii proprie cognitioni appropriatur.

Creditur autem quod eis suarum apprehensionum conpetat cognitio eo quod aut eadem virtus videt visibile et suam visionem aut alia. Si eadem, tunc habetur quesitum ; si alia, in infinitum abire contingit, nam cum illa videt se videre, tunc videt et tunc eadem procedit questio ad infinitum deducendo, melius igitur est in primo stare sensu.

Ratio autem dictat quod virtus conmunis habeat apprehensionem et cognoscat et ad ipsam est status omnium operationum et non est in infinitum processus.

Si hec operatio virtuti que in sensibilium genere collocatur, convenit, nam obiectum est sensibile, virtutum apprehen­sio et animalibus intellectu carentibus inest, et absque ipsa virtutes sensibiles non attingerent conplementum ; virtuti igitur conmuni sensibili appropriatur.

Set cum omnium apprehensionum cognitio in singulis operationibus et particularibus funde[n]tur et a sensibus particularibus originem contrahat, virtus conmunis in singulis eorum apprehensiones cognoscit. Unde in visu et eius apprehensione videt visum videre, et in hoc opere applicata cuilibet per ydemptitatem ac simultatem procedit per singulas discurrendo.

Hec autem operatio inest multis animalibus carentibus intellectu ; aliter enim eorum essent apprehensiones inperfecte et esset obiectum sensibile absque perceptione sensibili et nullum ipsorum iudicaret de satisfactione obiecti ex quo non iudicaret se ipsius acceptionem habere, et numquam ab eius acquisitione absque quiete desisteret et sic non perciperet delectationem perfectam circa suam apprehensionem. Fere igitur omni animali hec operatio inest set in homine ab intel­lectu conpletur.

Quoniam autem virtus conmunis radix est particularium sensuum, ad ipsos[3] dirigitur eis vigorem influens et, cum ad ipsos[4] declinat ipsos[5] excitans, aperto meatu cellule spiritus ad organa irradiat et virtutes ad opera appropriantur.

Cum autem hec virtus extrahitur et spiritus ad interiora colligitur, omnes particulares sua organa relinquentes cum ea ad interius confugiunt domicilium et inpressiones formarum sensibilium ad ipsam reportantur.

Accidit autem deceptio in huius virtutis apprehensionibus circa obiectorum distinctiones propriorum et conmunium et maxime circa formas subiectorum particularium formas sensibiles presentantium, que sunt sensibilia per viam accidentis et sunt extranea sensuum propriorum et conmunium iudicio et discretioni.

Ab hac autem virtute conmuni habent ortum multe operationes in exterioribus non reperte, sicut apparentia motus girativi in omnibus rebus astantibus, sicut patet in vertigine que fit propter vaporum ascensum conmoventium spiritum qui huic virtuti deservit, et cum revolvitur homo in circuitu, omnia videntur circumvolvi propter motum spiritus et organi eius, et quandoque false apprehensiones interius secuntur exterioribus sensibus non operantibus sicut in sonitu aurium et in colorum apparentia intrinseca palam est, et aliis cessantibus sensibus apparent simulacra sensibilia quasi presentia, quia hec virtus inpressiones habet formarum sensibilium, ut colores appareant clausis oculis. Ex huius virtutis opere accidit quod unum duo esse iudicet, licet hoc alias habeat causas, nam cum sit in ipso inpressio prima rei et nondum deletur virtus exterior in suo situ, rem accipit et hec in alio priori quod iam dimisit, sicut patet in motu alicuius corporis; et ex hoc accidit ut corpus quod secundum motum rectum movetur, videatur moveri circulariter, cum alterum movetur simul circulariter propter apprehensionem suam exteriorem, que aliter et alibi corpus accipit et formativa utramque acceptionem coniungit ; et propter sedulam retractionem huius virtutis et collectionem aliarum exteriorum et suarum formarum ad ipsam accidit, ut homo exteriorum usum non exerceat, et sensibilia organis applicentur, nec tamen discernat.

Et propter ligationem operis eius et sue extensionis ad exteriores ablatione accidit aliarum cessatio in suis operibus, sicut in sompno, et propter repletionem cellule sue et eius clausionem, <accidit>[6] ut ipsa et eius spiritus ad organa nequeant emicare, et propter retractionem nervorum et spirituum et sue influentie, cum a nocumento irritatur, accidit perturbatio in omnibus virtutibus particularibus sicut in epilepsia contingit.

 

CAPITULUM SECUNDUM: DE YMAGINATIONE

Quoniam autem sensibilium formarum inpressiones interius recepte retentione indigent permansiva, sensus autem conmunis per naturam qua eas suscipit ad ipsarum conservationem non sufficit, rerum ordinatrix natura virtutem statuit que ymaginatio dicitur, ut eas in sensu conmuni receptas in decenti permanentia conservaret, nam sicut aqua figure inpressionem recipit et non retinet per suam naturam set per alteram sicut per coagulationem, similiter et sensus conmunis inpressiones sensibiles recipit et ipsas retinere non valet, nisi per opus ymaginationis.

Sensus autem conmunis duos habet aspectus: unum ad exteriores virtutes particulares ad quas extenditur et a quibus recipit formas sensibiles in illis et cum illis in singulorum organis simul operans; et alium secundum quem ad interiorem ordinem retrahitur cessante operatione exteriori et ad formas receptas convertitur suo aspectui presentatas; et secundum diversas naturas hic duplex aspectus ei attribuitur. Sed secundum aspectum primum virtutis con­munis habet officium, ergo necesse est ut secundum alium habeat aspectum secundum et est per rationem ymaginationis, per quam forme recepte interius conservantur ad cuius iudicium ipse convertuntur. Prima igitur facies anime sensibilis per quam ad exteriores sensus particulares convertitur, est sensus conmunis, secunda autem per quam interius speculatur est fantasya.

In virtutibus vero apprehensivis rectus est ordo, ut exte­riores interioribus et interiors priores posterioribus famulentur. Cum igitur exteriores reddant inpressiones sensui conmuni, cum ille ad ulteriores perveniant virtutes, necesse est ut sensus conmunis aliis ut fantasie, estimationi, ac memorie reddat; set per viam qua eas suscipit ipsas reddere non valet, cum secundum hanc viam ad exteriores virtutes et organa et obiecta inclinentur, et secundum illam eas conservet et ad interiora retrahatur ; ergo per aliam naturam hoc officium exercet, et ideo ordinata est necessitas virtutis ymaginative formas in sensu communi ab exterioribus receptas retinens et aliis virtutibus superioribus reddens ut species in ipsa moram faciunt quousque ad alias transferantur ; est igitur prima facies anime sensibilis qua ad sensus exteriores inclinatur sensus communis, et secunda qua ad exteriores regreditur ymaginatio. Est autem ymaginatio virtus sita in extremitate anterioris cellule cerebri ordinata ad receptionem inpressionis formarum sensibilium receptarum in sensu communi ex quinque sensibuus particularibus in ipsa post sensibilium absentiam permanentium.

Dicitur autem hec virtus ymaginatio eo quod rerum solas ymagines ipsis absentibus retinet et discernit et quasi eas presentes per similitudinum presentiam iudicat; dicitur autem formativa, quia rerum simulacra in earum absentia disponit ac format; dicitur autem sensus conmunis eo quod per aspectum exteriorem ad omnes sensus extenditur et ab omnibus omnes sensibiles recipit inpressiones.

            Est autem forte virtus conmunis et ymaginatio virtus una in substantia et inter ipsas est diversitas in natura, ordine, respectu, officio et operatione.

Hec autem virtus omni animali videtur inesse, quamvis sua operatio in ipsis secundum maiorem et minorem perfectionem diversetur. Organum eius est anterior cellula cerebri in qua sensus conmunis habet situm ; et quod ab illa sensus particulares et organa et spiritus que eis deserviunt ab hac parte oriuntur et ad illam regrediuntur, et in illa fiunt primi occursus sensibilium inpressionum ab organis exterioribus et virtutibus ad interiora prorrumpentium ; set sensus conmunis situm habet in huius cellule prima extremitate ad exteriora vergente eo quod eius aspectus ad exteriores virtutes inclinatur per quas discernit, et a quibus formas recipit. Situs vero ymaginationis est in extremitate eius interiori ad interiores virtutes et cellulas vergente eo quod eius aspectus ad interius ordinatur in formarum conservatione et anime conversione ad interiorem speculationem et ad virtutes interiores alias ; que ab ipsa formas sibi conmissas accipi dirigitur, ut secundum diversos discursus diversi situs aspectibus adaptetur.

Accidit igitur ut parte cerebri anteriori nocumentum pa­tiente apprehensio omnibus (lege omnium ?) obiectorum perturbatur ac eorum retentio secundum quod nocumentum in diversis locis aut in tota redundat parte eo quod operationes sensus conmunis et ymaginationis, que in hac parte situm habent, aut diminuuntur aut destruuntur aut innaturali via procedentes in contrarium permutantur.

Sunt autem obiecta ymaginationis omnium sensibilium forme tam propriorum quam conmunium que sibi per operationem sensus conmunis presentantur ; et cum organo corporali sit annexa, ad nullum obiectum determinatur, nec organi natura ipsam coartat, inmo ipsum omnium est receptivum atque retentivum ; ad omnia igitur sensibilia hec extenditur virtus.

Consistit autem ymaginationis operatio in retentione omnium formarum sensibilium et ei non videtur iudicium atque discretio attribui, set sensui conmuni, set in sola retentione eius consistit officium.

Veritas vero dictat quod ipsa iudicat ac discernit formas, set iudicium exterius sensus conmunis per inclinationem ad sensus particulares exercet ; ymaginatio vero interius iudi­cium in obiectorum absentia operatur.

Est igitur eius opus conversio super rerum ymagines ipsas ut res considerando.

Ex ipsa vero multe emanant operationes sicut diversi modi formandi ymagines rerum ut apparet in apparenti continuatione gutte pluvie paulative cadentis et in baculo circulariter moto.

Accidit autem deceptio in suis operibus et maxime cum ad sensus exteriores non respicit a quibus obiectorum accipit certitudinem, et cum ab intellectu recto in homine non dirigitur, set sibi solivage relinquitur, et cum circa formas errore devio evagatur.

 

 

Résumé (les parties en gras sont des traductions littérales)

 

Le sens commun est bien un sens intérieur et est appelé commun avec raison. Car toutes les impressions des objets particuliers se réunissent dans cette vertu et sont jugées par elle. Et lorsque l’un des sens particuliers se concentre sur son objet, il ne le distingue pas d’un autre genre, par exemple la vue ne distingue pas le doux et le blanc ; et ce jugement ne vient pas de l’intellect, mais de la vertu sensitive que possèdent aussi les animaux ; donc ce jugement appartient à la vertu sensitive intérieure, qui, commune à tous, reçoit les objets de tous et juge de la distinction de tous ceux-là.

Puisque donc tous les particuliers sont unis dans cette vertu commune, les animaux reçoivent d’elle le plaisir et la tristesse, car la vue de la blancheur du lait provoque du plaisir mais ne conduit pas au nutriment ; donc il y a une vertu autre que la vue et le goût, dans laquelle les deux sont unis ; de même pour une chanteuse blanche et qui chante bien, car sans une vertu qui les unit, la blancheur et le chant ne donneraient pas de plaisir ; de même pour l’odeur ; de même pour le bâton et le souvenir de la douleur ; donc il existe nécessairement une vertu commune dans laquelle tous les objets et les sens se joignent.

Les objets sensibles ont certains aspects propres, d’autres communs ; ces derniers doivent nécessairement être perçus par une vertu commune, donc ils concernent le sens commun. Les sens particuliers ne sentent pas leurs perceptions, car ils sont liés à l’organe corporel ; donc une vertu supérieure les discerne en même temps et pour cela, lorsque la vue voit, le sens commun par la vue voit son impression.

<L’existence de> cette vertu est prouvée par beaucoup de choses dans la réalité (operibus), par exemple le vertige apparent et le mouvement de l’eau et des corps qui tournent en cercle ; les animaux doivent donc avoir le sens commun. Et le sens commun est une vertu commune intérieure située au début de la première et antérieure cellule du cerveau, ordonnée à la réception de toutes les formes sensibles propres et communes, qui, après les premières perceptions par les cinq sens concourent vers lui, et il juge de leur signification et de ce qui les distingue.

Et le sens commun est identique à l’imaginatio en substance et différent dans son opération, car au sens commun est attribuée la réception commune et le jugement distinctif, à l’imaginatio revient la rétention des formes qui se présentent au sens commun.

            Cette vertu (i.e. le sens commun) reçoit des particuliers son unité et sa diversité. Il est un en essence et dans sa racine et dans l’existence dans son propre organe intérieur, mais il reçoit la multitude par les diverses vertus particulières et leurs organes. Il est donc comparé au centre d’un cercle et au point d’où partent et reviennent de multiples lignes, et à la source dont plusieurs courants émanent par divers canaux, et au point lumineux situé dans son origine, dont de multiples rayons lumineux émanent, qui sont diffusés vers divers réceptacles. Et cette vertu existe dans tous les animaux, bien que ses opérations soient parfaites dans certains, dans d’autres imparfaites.

Puisque l’âme sensible dépend du corps, toutes ses vertus s’approprient des organes corporels et pour cela, selon leurs exigences, n’étendent la perception qu’aux formes corporelles ;  il est donc  nécessaire que le sens commun ait un organe qui lui est destiné ; le premier fondement général de toutes les vertus est le cœur ; donc le sens commun, qui est la racine de tous les particuliers dont tous émanent, tient de lui sa première origine. Mais le cerveau est le fondement proche et propre des vertus sensibles, dont elles émanent toutes, ainsi que leurs opérations, et sont diffusées vers les autres membres. Il est donc nécessaire que cette vertu, qui est le principe auquel toutes les autres sont réduites, de laquelle elles émanent toutes et à laquelle elles retournent toutes avec le gain de leur perceptions, reçoive son siège propre dans le cerveau. Et puisque la partie antérieure et postérieure dans le cerveau sont distinguées, la partie antérieure est assignée aux vertus sensibles, la postérieure aux vertus motives. Donc cette vertu, qui donne naissance (ortum) aux autres, est située dans la partie antérieure du cerveau.

Mais dans le réceptacle du cerveau réservé aux vertues sensibles trois cellules sont distinguées, et dans la première (cellule) règne la perception des vertus, donc cette vertu qui est la fin des sens extérieurs et la porte initiale des (sens) intérieurs, a son siège dans cette première cellule.

Mais dans cette cellule il y a une latitude et puisque cette vertu est d’abord la première (vertu) propre, son rang initial lui est approprié et le (rang) final est attribué à l’imaginatio. Et cela est manifeste par les opérations ; car, lorsque cette cellule est ‘parfaite’ (perfecta) dans sa disposition naturelle, les opérations du sens commun <et> de l’imaginatio consistent dans sa vigueur, mais s’il lui arrive une nuisance leur opérations sont perturbées.

Mais puisque cette vertu, qui est la source et l’origine des sens est située dans cette partie, ils émanent tous de là ; et parce qu’ils manquent de médiaires corporels, pour cela des nerfs leur sont adaptés, par lesquels ils sortent et sont rendus aux organes et à cause de cela l’origine des nerfs sensibles procède de cette partie, comme des canaux transportant les eaux de la caverne d’une source. Et les nerfs eux-mêmes, d’une certaine façon s’étendant au cœur, puisent de lui leur vertu comme de la première origine (a primo ortu).

Mais le souffle animal, qui est porteur de vertus, a aussi son origine dans cette partie, mais sa première génération procède du cœur et il est réalisé ? (pericitur) dans cette partie-là, et il reçoit un complément dans le réseau tissé d’artères, dans lequel il est purifié et amené à une parfaite clarté ; et de cette partie il procède vers les organes particuliers en les irradiant, brillant comme la diffusion (distinctio) de lumières procédant de l’origine d’un corps lumineux vers les divers réceptacles brille en diffusant ses rayons. Et cela est rendu clair par la vigueur et la défaillance des opérations des vertus particulières.

Et la vertu commune située dans cette partie exerce son opération propre et intrinsèque en elle, à laquelle concourt le souffle clair et perméable, ne résistant à aucune des impressions sensibles mais apte à la réception de toutes et facilement mobile au mouvement de toutes.

Et la substance de cette partie, comme est est corporelle, rend cette vertu capable de recevoir les formes corporelles et de les juger, comme (ut) elle ne peut pas s’étendre aux incorporels.

Mais pourtant elle ne s’adapte par sa nature à aucun objet proprement et en particulier, comme l’œil à la perspective, mais elle a une disposition commune conforme à tous, par laquelle elle est apte à la réception indifférente de tous, illuminée par la transparente clarté du souffle.

Et parce que cette vertu appréhende les objets et les opérations de tous les sens extérieurs, dont les impressions des formes se présentent dans les organes particuliers, il est nécessaire que cette vertu, dans la perception des singuliers, s’étende en même temps aux organes particuliers, par le conduit des nerfs, après un rayonnement préalable du souffle, et en même temps accomplit sa perception en eux.

Mais puisque tous les sens particuliers retournent vers lui après les premières perceptions avec leurs impressions reçues, dans le sens contraire, comme ils émanent de lui, ainsi ils retournent à lui, et pour cela il arrive dans l’action de cette vertu une extension de la partie centrale aux parties extérieures de la circonférence et un retour des parties de la circonférence au site du centre et pour cela il y a mouvement dans le souffle et dans les nerfs.

Les objets de cette vertu sont tous les sensibles propres et communs ainsi que l’action des perceptions particulières. Elle a rarement des objets propres, car tout vient des impressions des objets particuliers. Son opération consiste donc dans la réception de ces objets et leur distinction et sans la réunion avec les sens particuliers elle ne peut recevoir aucun complément. En tant que réceptive des impressions elle est dite passive, mais en jugeant et discernant elle est réputée active.

Et comme il y a double confrontation (collatio), l’une consiste dans le jugement discrétif des objets, et celle–ci lui convient, l’autre dans la délibération qui est suivie de l’inclination de l’exécution et de la fuite, et celle-là appartient à l’estimative ; car chaque vertu accomplit une confrontation (collationem) à propos de la diversité des formes qu’elle perçoit, et juge et discerne, mais à l’estimative, qui perçoit et opère et délibère à propos des formes, est donnée la confrontation délibérative.

 

(Ensuite, l’auteur reprend la description de l’operation du sens commun, de façon plus détaillée)

Cette vertu (i.e. le sens commun) reçoit donc les formes de tous les objets sensibles, émanant des sens extérieurs vers elle, et elle juge et distingue à propos d’elles. Mais elle  reçoit les formes singulières chacune dans les propres vertus et organes, comme la forme visible dans la vue et l’oeuil, de sorte qu’elle opère en même temps avec les singuliers et dans les singuliers.

Elle distingue donc les formes contraires du même genre qui se présentent dans les sens particuliers, comme le blanc et le noir dans la vue ; et puisqu’elle est intermédiaire entre les vertus intérieures et extérieures, elle utilise la perception extérieure par son extension aux vertus et organes particuliers et en se retirant en son aspect intérieur elle exécute la connaissance intérieure. Et pour cette action elle est aidée par son organe, qui est comme la tête des autres et la disposition des autres,  qui se continuent en lui, émanant de lui et retournant vers lui, et par la continuation directe des nerfs et le souffle agile, et la diffusion suivant fidèlement tout retour (? secundum omnem regressum obediens diffusio).

Et dans cette opération la porte antérieure de la cellule antérieure est ouverte, pour que tous ceux-là puissent librement sortir et revenir. Ensuite, elle (i.e. la vertu commune) distingue les formes des divers genres, comme le blanc et le doux, qui ne peuvent percevoir que leurs propres impressions. Donc, la vertu supérieure commune juge de tout cela et distingue les différences. Et non seulement elle distingue les différences, mais elle comprend leur union et la juge, comme le blanc et le doux dans le lait.

Et elle exécute deux opérations à propos de ces choses : elle juge les singuliers, puis induit une distinction entre les divers genres, et le jugement des singuliers est en des moments différents, mais le discernement à propos de la diversité et de l’identité est un temps ayant une latitude.

 

(Sur les sensibles communs)

Et des choses contraires et diverses selon leur être matériel ne peuvent pas être dans un même acte susceptible, mais, réduites à un être immatériel, sont perçues par la vertu appréhensive, et la vertu distinguant des formes contraires doit nécessairement les juger chacune, en les comparant. Mais les objets communs tombent sous la perception de chaque sens et ne sont propres à aucun, car ils accompagnent tous les objets et regardent tous les sens et organes indifféremment. Et tous ces objets particuliers ont des fondements, d’où la quantité ; tous les sensibles ont leurs racines dans la quantité et les autres la suivent. Car la grandeur est la base de tout ; la forme est sa disposition spéciale ; le nombre résulte de la coupure du continu existant dans les parties de la grandeur ; le mouvement est l’opération de la grandeur ou fondé sur elle ; le repos est la privation du mouvement. Et comme toutes ces choses-là sont communes à tous les sens, elles ne leur correspondent pas selon la propre nature des singuliers mais selon la nature commune d’eux-mêmes et des organes, car en tant que participant à la nature commune, elles conviennent, mais les sens propres n’ont pas de nature commune ni des organes qui reçoivent le nom commun ; et elles sont appelées de façon absolue les sensibles communs. Et la perception des singuliers se fait d’abord à propos des sensibles propres, ensuite à propros des ces qualités-là, parce qu’elles accompagnent les propres inséparablement et la connaisance des deux est simultanée.

(Encore sur les sensibles communs et la façon dont les sens propres les perçoivent ; et sur la possibilité d’erreur dans la perception des sensibles communs.) Et ce n’est pas seulement pour leur perception qu’a été créée une vertu commune, mais pour d’autres opérations, car pour celle-là les sens propres suffiraient peut-être. Puisque la connaissance des ces qualités communes a son origine dans les sens propres et est liée à la connaissance des propres, le sens commun les reçoit avec les propres ; donc, les ayant reçues il les connaît, les juge et les distingue. Et il y a beaucoup d’objets communs réduits à ces cinq-là, comme la distance des objets et leur location, le lieu et ses limites, le temps, etc. et tous ceux-là sont discernés par le sens commun et les sens propres.

 

(Sur la perception de la perception)

Mais aucune vertu particulière ne perçoit par soi-même sa propre perception, donc la vue ne voit pas par soi-même sa vision ; car la vue n’a pas la nature de la couleur ; et chacune (des vertus particulières) est déterminée par rapport à son objet propre et la perception des singuliers est un certain mouvement et le mouvement est un objet commun ; donc la perception du sens propre n’est pas appropriée par sa propre connaissance. Et on croit que la connaissance de leurs propres perceptions leur est possible (conpetat) parce que soit la même vertu voit le visible et sa vision, soit une autre. Si c’est la même, habetur quesitum, si c’est une autre, on peut aller à l’infini, donc il vaut mieux rester au premier. Et la raison dicte que la vertu commune a la perception et la connaissance et toutes les opérations s’arrêtent chez elle et il n’y a pas de processus à l’infini.

Si cette opération convient à la vertu qui est située dans le genre des sensibles, parce que l’objet est sensible, la perception des vertus existe également dans les animaux qui n’ont pas d’intellect, et sans elle les vertus sensibles ne seraient implémentées; donc elle appartient à la vertu sensible commune.

Mais puisque la connaissance de toutes les perceptions est fondée dans les opérations singulières et particulières, la vertu commune prend connaissance dans chacune de leurs perceptions. Donc il voit la perception de la vue et ainsi pour chacune des perceptions. Et cette opération existe dans beaucoup d’animaux sans intellect ; car sinon leurs perceptions seraient imparfaites et l’objet sensible serait sans perception sensible et aucun d’eux ne jugerait de la satisfaction de l’objet du fait qu’il ne jugerait pas avoir sa perception, et jamais il désisterait de son acquisition et du repos et ainsi il ne percevrait pas la jouissance parfaite à propos de sa propre perception. Donc cette opération existe dans presque tous les animaux, mais dans l’homme elle est complétée par l’intellect.

 

(L’interaction entre sens particuliers et sens commun)

Et parce que la vertu commune est la racine des sens particuliers, il est dirigé vers eux en leur insufflant de la vigueur et lorsqu’il se dirige vers eux et les excite, le passage de la cellule ouverte, le souffle irradie vers les organes et les vertus sont rendues propres à leurs œuvres.

Et lorsque cette vertu se retire et le souffle est ramassé à l’intérieur, tous les particuliers, quittant leurs organes, se réfugient avec elle vers le domicile intérieur et les impressions des formes sensibles sont rapportées à elle.

Et il arrive des erreurs dans les perceptions de cette vertu à propos des distinctions des objets propres et communs et surtout à propos des formes des particuliers présentant des formes sensibles qui sont sensibles par accident et externes au jugement et à la distinction des sens propres et communs.

 

Cette vertu commune est à l’origine de beaucoup d’opérations non repérées dans la réalité extérieure, comme l’apparence d’un mouvement giratif dans toutes les choses autour, comme il est clair dans le vertige, qui se produit à cause de l’ascension des vapeurs qui secouent le souffle déservant cette vertu, et lorsque l’homme est tourné en rond, toutes les choses semblent tourner autour de lui à cause du mouvement du souffle et son organe ; et … (exemples des fausses impressions et de la vue double) ; et lorsque cette vertu se retire rapidement et que des formes s’accumulent en elle, il arrive que l’homme n’exerce pas l’usage des choses extérieures et que des sensibles se présentent aux organes, sans qu’il les discerne.

Et à cause du lien entre son opération et l’ablation de son extension à l’extérieur, il arrive la cessation d’autres (vertus), comme dans le sommeil, et parce que sa cellule est pleine et fermée, il arrive qu’elle-même et son souffle ne peuvent rayonner vers les organes, et à cause de la rétraction des nerfs et des souffles et son influence, quand elle est irritée par une nuisance, il arrive une perturbation dans toutes les vertus particulières, comme cela arrive dans l’épilepsie.

 

 

Chapitre 2 : de l’imaginatio

 

Puisque les impressions des formes sensibles reçues à l’intérieur ont besoin d’être retenues et que le sens commun, par la nature avec laquelle il les reçoit, ne suffit pas à leur conservation, la nature qui organise les choses a institué une vertu qui est appelée imaginatio, pour qu’elle conserve ces formes reçues dans le sens commun dans une permanence convenable, car comme l’eau reçoit l’impression de la forme (figure) et ne la retient pas par sa nature mais par une autre, comme par la coagulation, pareillement le sens commun aussi reçoit les impressions sensibles et ne peut pas les retenir, sinon par le travail de l’imaginatio.

Et le sens commun a deux aspects : un par rapport aux vertus particulières extérieures auxquelles il s’étend et par lesquelles il reçoit les formes sensibles en elles et opérant avec elles simultanément dans les organes de chacune, et un autre selon lequel il se retire vers l’ordre intérieur, l’opération extérieure arrêtée, et il se tourne vers les formes reçues qui ont été présentées à sa perception ; et selon les diverses natures ce double aspect lui est attribué. Mais selon le premier aspect il a la fonction de la vertu commune, donc il est nécessaire que selon un autre il a le second aspect et c’est en raison de l’imaginatio par laquelle les formes reçues à l’intérieur sont conservées <et> vers le jugement de laquelle elles sont tournées. Donc la première face (facies) de l’âme sensible par laquelle elle est tournée vers les sens particuliers extérieurs est le sens commun, la seconde par laquelle elle regarde à l’intérieur est la fantasya.

Mais dans les vertus appréhensives l’ordre correct est que les extérieures servent les intérieures et les premières intérieures les suivantes. Comme les extérieures rendent les impressions au sens commun, quand celles-ci arrivent aux vertues ultérieures, le sens commun doit les rendre aux autres, comme la fantasia, l’estimation, et la mémoire, mais par la voie dont il les a reçues il ne peut pas les rendre car selon cette voie elles tendent vers l’extérieur ; donc il exerce cette fonction par une autre nature, et pour cela l’ymaginatio est nécessaire retenant les formes reçues dans le sens commun et les rendant aux vertus supérieures, pour que les species s’attardent en elle jusqu’à ce qu’elles soient transférées aux autres ; donc la première face de l’âme sensible inclinée vers l’extérieur est le sens commun et le second retournant vers l’intérieur est l’ymaginatio. Et l’ymaginatio est la vertu située dans l’extrémité de la cellule antérieure du cerveau ordonnée à la réception de l’impression des formes sensibles, reçues dans le sens commun à partir des cinq sens extérieurs, restant en elle après l’absence des sensibles.

Et cette vertue est dite ymaginatio parce qu’elle retient des choses seulement les images, les choses elles-même étant absentes, et elle les distingue et elle les juge par la présence des similitudes, comme si elles étaient présentes ; et elle est dite formative parce qu’elle dispose et forme des simulacres d’elles en leur absence ; et elle est dite sens commun parce que par l’aspect extérieur elle s’étend à tous les sens et reçoit de tous toutes les impressions sensibles.

            Et peut-être la vertu commune et l’ymaginatio sont une vertu en substance et entre elles il y a diversité dans la nature, l’ordre, le rapport (respectus), la fonction et l’opération.

Et cette vertu semble être présente dans tous les animaux, bien que son opération soit différente en eux selon une plus ou moins grande perfection. Son organe est la cellule antérieure du cerveau dans laquelle le sens commun a son site; et les sens particuliers et les organes et les souffles qui leur servent ont leur origine dans cette partie et retournent à elle, et en elles se font les premières occurrences des impressions sensibles progressant à partir des organes et vertues extérieurs vers les intérieurs ; mais le sens commun a sa place dans la première extrémité de cette cellule, tendant vers l’extérieur ; mais le site de l’imaginatio est dans son extrémité intérieure, tendant vers les vertus et cellules intérieures, parce que son aspect est ordonné vers l’intérieur dans la conservation des formes et la conversion de l’âme vers la spéculation intérieure et aux autres vertus intérieures ; et celle-ci (la spéculation intérieure) est dirigée à recevoir d’elle (l’imaginatio) les formes qui lui ont été confiées, de sorte que selon les divers parcours le site est adapté aux divers aspects.

Il arrive donc que, la partie antérieure du cerveau étant abîmée, la perception de tous les objets est perturbée, ainsi que leur rétention, selon que la nuisance est abondante en divers endroits ou dans toute cette partie, par le fait que les opérations du sens commun et de l’imagination, qui sont situés dans cette partie, sont soit diminuées soit détruites ou, procédant par une voie pas naturelle, sont changées dans leur contraire.

L’opération de l’imaginatio consiste dans la rétention de toutes les formes sensibles, et le jugement et la distinction ne semblent pas lui être attribués, mais ils sont au sens commun, et sa fonction consiste dans la seule conservation.

Mais la vérité dicte qu’elle juge et distingue elle-même les formes, mais le jugement extérieur est exécuté par le sens commun par l’inclination vers les sens particuliers, tandis que l’imagination opère le jugement intérieur dans l’absence des objets.

Son travail est donc de se pencher sur les images des choses les considérant comme des choses.

Mais d’elle émanent de multiples opérations comme les divers modes de former les images des choses, comme il apparaît dans la continuité apparente d’une goutte de pluie tombant lentement et dans l’effet d’un bâton mu dans un cercle.

Et il arrive des erreurs dans ses opérations et surtout lorsqu’elle ne regarde pas vers les sens extérieurs dont elle reçoit la certitude des objets, et lorsqu’elle n’est pas dirigée par la pensée correcte (intellectu recto) dans l’homme, mais qu’elle est laissée à elle-même errant isolément, et lorsque par une erreur qui l’égare, elle erre autour des formes.

 

 

Thèmes :

 

 • nécessité du sens commun
 • nature du sens commun
 • unité du sens commun
 • organe du sens commun
 • fonction et opérations du sens commun
 • les sensibles communs
 • perception de la perception
 • rapport entre sens propres et sens commun
 • rapport entre sens commun et imaginatio (peut-être une seule vertu en substance)
 • place de l’imaginatio dans le cerveau
 • erreurs possibles

 

 

Commentaire :

 

Comme l’indique le titre de l’ouvrage, celui-ci concerne la connaissance de l’âme dans sa totalité. Il est divisé en 13 traités, à leur tour subdivisés en chapitres. Voici brièvement les thèmes des traités : 1. De anime essentia ; 2. De anime differentiarum distinctione ; 3. De differentia vegetabili ; 4. De virtute regitiva ; 5. De virtute vitali ; 6. De anima sensibili secundum processum circa virtutes apprehensivas exteriores ; 7. De virtutibus sensibilibus apprehensivis interioribus ; 8. De virtutibus anime sensibilis motivis ; 9. De substantia anime intellective et unione et separatione eius ; 10. De virtutibus anime apprehensivis ; 11. De virtutibus motivis intellectivis ; 12. De distinctione organorum generali ; 13. De antiquorum opinionibus circa animam (éd. Alonso, Indice, pp. 499-502). Le sens commun est traité comme le premier des facultés intérieures, dans le traité 7.

Cet œuvre n’est pas un commentaire sur Aristote (comme l’est la Sententia libri De anima, mentionnée plus haut), mais une œuvre personnelle qui fait le point des connaissances de ce temps sur l’âme. Sous cet aspect, elle est donc comparable à la Summa de homine d’Albert le Grand. Pierre d’Espagne avait probablement déjà enseigné la médecine ; il est conscient de l’étendue de sa culture, comme le dit joliment Gauthier (p. 241*), et tout en puisant dans de nombreuses sources, il ne les cite jamais. Son œuvre tranche avec le style habituel des professeurs de l’époque par son caractère littéraire (cf. Gauthier, p. 242*).

Ce texte présente donc une explication très détaillée de la théorie à propos des sens internes, fondée sur le traité d’Aristote, mais aussi sur Avicenne et d’autres sources, qui ne sont jamais citées explicitement. Il a un caractère scientifique prononcé, donnant des détails sur la  physiologie : les cellules du cerveau, les nerfs, le souffle, les artères. Ici aussi, on trouve la théorie de la double localisation du sens commun : il « tient sa première origine » du cœur mais le cerveau est « le fondement proche et propre des vertus sensibles » et il a donc son siège propre dans le cerveau. C’est la théorie qui remonte à Alexandre de Hales et qu’avaient adoptée notamment l’Anonyme de Gauthier et l’anonyme de Bernardini.

D’autre part, Pierre d’Espagne, tout en se répétant un peu de temps en temps, n’ajoute rien de nouveau par rapport aux textes précédents, en tout cas au sujet du sens commun. Le seul passage qui semble plus personnel est celui à propos de l’imaginatio : après avoir dit que l’opération de cette vertu consiste dans la rétention des formes sensibles, mais pas dans le jugement et la distinction, qui sont elles la tâche du sens commun par rapport à l’extérieur, il ajoute que « la vérité dicte qu’elle juge et distingue elle-même les formes », vers l’intérieur. La fin de ce passage a d’ailleurs l’air d’être composée de pensées ajoutées après (‘afterthoughts’), pas vraiment intégrées dans l’ensemble.

Notons aussi que Pierre d’Espagne considère la différence entre sens commun et imaginatio comme peu assurée : peut-être, dit-il, que ce sont une et la même vertu en substance, différents seulement dans leur nature, leur fonction, etc. Il dit la même chose au début du passage, juste après la définition du sens commun ; ce passage montre en tout cas que le vieux problème des rapports entre sens commun et imaginatio persiste.

 

 

Bibliographie selective:

Gauthier, Thomas, pp. 241*-242* ;

D.N. Hasse, Avicenna’s De anima in the Latin West. The Formatìon of a Peripatetic Philosophy of the Soul 1160-1300, London 2000, pp. 55-60, 218-220;

J.F. Meirinhos, “Conhecimcnto de si e linguagem interior. Agostinho, Joào Damasceno e Avicenna na “Scientia libri de anima” de Pedro Hispano Portugalense”, in A recepgao do pensamento greco-romano, árabe e judaico pelo Ocidente medieval, éd. L.A. De Boni, Porto Aiegre 2003, pp. 206-216;

B.C. Bazán, “Radical Aristotelianism in the Faculties of Arts. The Case of Siger of Brabant”, in Albertus Magnus und die Anfànge der Aristoteles-Rezeption im lateinischen Mittelalter, éd. L. Honnefelder et al., Miinster 2005, pp. 585-629;

J.F. Meirinhos, “De l’intellect à la ‘theophilosia’: la plus haute réalisation de l’âme chez Petrus Hispanus Portugalensis”, in Intellect et imagination dans la Philosophie Medievale, éd. M.C. Pacheco et J.F. Meirinhos, Turnhout 2006, II, pp. 1113-1129;

J.F Meirinhos, “Dehnigóes da alma. O confronto de tradicóes na “Scientia libri de anima” de Pedro Hispano Portugalense”, in Idade Média: Tempo do mundo, tempo dos Homens, Tempo de Deus, éd. J.A. de Camargo de Souza, Porto Alegre 2006, pp. 374-384.

 

 

 

[1] secuntur] sentiuntur ed. Alonso

[2] horum] hoc ed. Alonso

[3] ipsos] ipsas ed. Alonso

[4] ipsos] ipsas ed. Alonso

[5] ipsos] ipsas ed. Alonso

[6] add. Alonso